INDUSTRI

Borealis trekker seg ut av Bamble

SKILLES UT I NYTT SELSKAP: Borealis-senteret  i Bamble er  et av de største forskningssentrene i landet.  Nå skal forskerne stå på egne ben, som Norne Innovation.
SKILLES UT I NYTT SELSKAP: Borealis-senteret i Bamble er et av de største forskningssentrene i landet. Nå skal forskerne stå på egne ben, som Norne Innovation.

På et ekstraordinært styremøte 14. mars ble det gjort kjent at Borealiskonsernet vil avvikle forskningsaktiviteten i Norge for å gi rom for tilsvarende vekst i Østerrike og Abu Dhabi

– Veldig skuffet

Vedtaket ble gjort mot de ansattes representanters stemmer. De ansatte og fagforeningene er rasende over avgjørelsen:

– Vi er veldig skuffet over at vi må ut av et så stort selskap som Borealis tross alt er. Spørsmålet er nå: Hvordan skal vi greie å overleve, sier NITOs leder i Borelias Bamble, Kai H. Torsdal, i en kommentar til Teknisk Ukeblad.

Fagforeningene i Borealis Bamble er sterkt kritiske til at den østerrikske eieren OMV på den ene siden er i ferd med å etablere seg på norsk sokkel, samtidig som de flytter forskningsaktiviteten til Østerrike.

Utskilles

Forskningssenteret skal ikke nedlegges, men skilles ut som et nytt selskap.

Det skal jobbes med å skaffe nye eierinteresser for å drive senteret videre og utvikle det til et nasjonalt nedstrøms kompetansesenter.

– Vi håper nå på dyktige eiere, sier Torsdal.

- Skandale om kompetanse forvitrer

De tillitsvalgte i Boralis Bamble understreker at resultater og kompetanse må være avgjørende, ikke lokalisering.

– Forskningssenteret ved Borealis Bamble er Norges største polymertekniske senter og et av de største forskningssentrene i landet. Det vil være en skandale å la denne kompetansen forvitre og forsvinne ut av landet.

Kontaktet myndighetene

Fagforeningene har kontaktet Nærings- og handelsdepartementet. Departementet sier klart at de er opptatt av å beholde og utvikle den viktige næringsklynga innen nedstrømsindustrien i Grenland som Borealis er en del av.

De to polyolefinfabrikkene ved Borealis Bamble skal fortsette driften, men en prosjektgruppe skal se på hvilke muligheter som finnes innenfor et industripark-konsept. Framtidige støttefunksjoner og konsernfunksjoner skal også vurderes.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.