NYHETER_BYGG

Bor på kvikkleire

Over 100.000 mennesker i Norge har satt opp huset på kvikkleire. Mange av disse lever i fare, skriver Kommunalteknikk. Gjennom et program vil Norges vassdrags- og energidirektorat hjelpe kommunene med å redusere faren for at menneskeliv skal gå tapt som følge dette. Innen 2008 skal alle viktige kvikkleireområder i tilknytning til vassdrag være kartlagt. Risikokart vil bli tilbudt kommunene for at de kan få en sikrere arealplanlegging. (lh)

Les mer om: