KRAFT

- Boomen kommer

Tømmer. Skog. Regnskog. Tre. Trevirke.
Tømmer. Skog. Regnskog. Tre. Trevirke. Bilde: colourbox.com
Mona Sprenger
21. jan. 2010 - 15:03

TRONDHEIM: Den siste tiden har flere norske pelletsprodusenter gått konkurs. Det vil nå komme bedre tider, mener seniorrådgiver i Enova SF, Roar Grønhaug.

– Enovas varmeprogrammer vil føre til et løft for det norske markedet for biobrensel. Etterspørselen etter pellets vil øke med 40.000 tonn. Med andre ord, etterspørselen vil dobles, sa han på Enovas Varmekonferansen i Trondheim.

Voksende globalt marked

Verdens energiproduksjon av brennbare fornybare energikilder tilsvarer nå 14.000 TWh.

– Den har doblet seg siden 1973. Verdens energibehov kommer til å øke, og tilsvarende vil etterspørselen etter biobrensel øke. For ti år siden var det ingen pelletshandel. I 1998 var det noen svensker som kjøpte pellets fra Canada. Ti år senere var verdenshandelen global.

Små og lite lønnsomme

Grønhaug understreker at Norge på dette området henger noe etter.

– Det som kjennetegner de norske produsentene er at de er små og lite lønnsomme. Ingen klarte å gå med overskudd i 2008.

Norsk skog

Hogstavfall kan bli en viktig ressurs for bioenergiproduksjonen i Norge, mener Erik Trømborg, forsker ved Institutt for naturforvaltning, UMB. Men prisen på trevirker er avgjørende.

– De flest skogeiere er positive til å levere hogstavfall, men de har en forventning om å få betalt for skogsavfall og en forventning om å få støtte.

I dag hogges bare en tredel av tilveksten.

– Problemet er at de som bestemmer over denne tilveksten bestemmer seg for å ikke hogge så mye. Tømmeravvirkningen har vært nesten konstant i 100 år, sier Trømborg.

Han mener at råstofftilgangen ikke vil være noe begrensende faktor for satsingen de nærmeste årene på dersom man tåler en råstoffpris på 20 øre/kWh.

– Rundt 20 øre er det mye som er tilgjengelig.

Sertifisering

Og da spørs det om man kan delta i den internasjonale konkurransen.

– Vi hører om internasjonale firmaer som ønsker å få kontroll over råvarene og kjøpe seg opp i plantasjer i Afrika. Vi ser også at Sør-Amerika kommer til å stor på biobrensel. Det vil komme et krav om sertifisering av biobrensel. Det er viktig å vite at man kjøper pellets om oppfyller visse krav, og det jobbes nå for å få en europeisk standard.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.