BYGG

Boltene kunne ikke holde fjellet

RASSTEDET: 26. mars 2008 løsnet en fjellblokk bak Fjelltunvegen 31 i Ålesund. Fem mennesker ble drept i sitt eget hjem. Kommunen ville den gang undersøke rasfaren flere steder i boligområdet, men etter snart seks måneder har de ikke kommet lenger enn til de nærmeste nabohusene.
RASSTEDET: 26. mars 2008 løsnet en fjellblokk bak Fjelltunvegen 31 i Ålesund. Fem mennesker ble drept i sitt eget hjem. Kommunen ville den gang undersøke rasfaren flere steder i boligområdet, men etter snart seks måneder har de ikke kommet lenger enn til de nærmeste nabohusene.

- Det er om lag ti meter innover i fjellet som har rast ut, sier fylkesgeolog Einar Anda, etter å ha sett nærmere på rasområdet i Ålesund i dag.

Boltene på 4 meter var dermed rett og slett for korte i forhold til hvor mye som var sprengt ut, og hvor langt inn svakhetssonen befant seg.

Fylkesgeologen bekrefter at det sikrede området er en del av berget som har rast ut, men vil ikke si så mye mer.

- Min oppgave har ikke vært å undersøke sikringsarbeidet i denne omgang, men å bistå politiet i det umiddelbare arbeidet, sier Anda.

3000 m 3

2-3 000 kubikkmeter eller opptil 7 000 tonn stein har rast ut fra fjellsiden, og første etasje på boligblokken er skjøvet sju meter ut fra sin opprinnelige posisjon.

Ingeniørgeolog Geir Bertelsen ble leid inn av ingeniørfirmaet Steinar Trygstad AS for å gi råd om sprengningen og sikringen av fjellet rundt boligblokken i 2002.

I sin rapport anbefalte han at det ble sprengt inntil et sleppe han mente ville skape en usikker stabilitetssituasjon for å unngå en stor utglidning. Han vet ikke om dette ble gjort, og husker ikke hvor langt inn denne sleppen var.

- Jeg vet ikke om den var ti meter inn i berget, eller mer. Men jeg anbefalte at det enten ble sprengt inn til sleppen, eller at de brukte ekstra sikring, sier Bertelsen til TU.no.

Ikke ment som sikringsanbefaling

Han understreker imidlertid at han aldri anbefalte en boltelengde på fire meter.

- Jeg ble bedt om å anslå hvor stort sikringsomfanget ville bli når de skulle forberede arbeidene. Mitt anslag på 100 bolter på fire meter er et grunnlag for kostnadsberegningene, og ikke en anbefaling av sikringsomfang. Jeg mener det kommer tydelig frem i min rapport at antall bolter og boltelengde måtte vurderes nøye etter sprengning, sier Bertelsen.

Han sier han vet veldig lite om hva som faktisk ble gjort i forhold til hva han anbefalte:

- Det blir vel en gjennomgang av det når de skal begynne å se på årsaksforholdene, sier Bertelsen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.