BYGG

Boligprisene stiger

STIGER MEST: Eneboliger har størst prisstigning viser tall fra eiendomsmeglerbransjen.
STIGER MEST: Eneboliger har størst prisstigning viser tall fra eiendomsmeglerbransjen. Bilde: Block Watne
Joachim Seehusen
6. apr. 2010 - 11:19

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk viser at boligprisene steg med en prosent fra februar til mars. Boligprisene er nå 10,7 prosent høyere enn i mars 2009, og det er prisen på eneboliger som stiger mest. Samtidig viser boligbarometeret at husholdningene bruker den laveste andelen av lønnsinntektene på fem år til å betjene renteutgifter.

Korrigert for sesongvariasjoner er prisene fortsatt en prosent høyere. Det betyr at den underliggende prisutviklingen er positiv. At den faktiske prisendringen er lik den sesongkorrigerte betyr at prisutviklingen i mars er som i en gjennomsnittsmåned: Mars er gjennomsnittsmåneden.

Ennå ikke passert 2007

Prisnivået er nå 3,3 prosent høyere enn i toppmåneden august 2007. Korrigert for inflasjon er prisene nå 5,5 prosent lavere enn i august 2007.

– Marstallene viser at markedet i stor grad har stabilisert seg. Markedet er både edruelig og nøkternt. Samtidig erfarer vi at det er flere kjøpere enn selgere, og at kjøperne bruker god tid på å finne den riktige boligen. Det bekreftes både av det lave utbudet av boliger og den relativt korte formidlingstiden, sier advokat Torbjørn Ek, nestleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Hittil i år har det vært en prisvekst på 6 prosent. Samtidig bidrar den lave renten til at husholdningene nå bruker betydelig mindre av sin lønnsinntekt på betjening av renteutgifter enn siden 2005. Mens enslige bruker 17 prosent av sin lønnsinntekt til renteutgifter, bruker etablerte par kun 5 prosent.

Edruelighet

– Basert på boligbarometertallene skulle en trodd at prisveksten hadde vært sterkere. Edrueligheten som preger markedet er kanskje også et utslag av usikkerhet. Selv om vi i Norge er godt skjermet fra finanskrisen så påvirkes markedet av det som skjer internasjonalt akkurat nå. Det er nå et spørsmål om demningen brister eller om aktivitetsnivået og prisnivået fortsetter sideveis, sier Ek.

Alle boligtyper opp

De tre ulike boligtypene eneboliger, delte boliger og leiligheter utviklet seg alle positivt i mars. Det er eneboliger som hadde den største prisveksten.

  • Prisene på eneboliger økte med 2,8 prosent fra februar til mars, og var 11,1 prosent høyere enn i mars 2009.
  • Prisene på delte boliger økte med 0,4 prosent fra februar til mars, og var 11,3 prosent høyere enn i mars 2009.
  • Prisene på leiligheter økte med 0,5 prosent fra februar til mars, men var 10,5 prosent høyere enn i mars 2009.

Undersøkelsen viser også at boligsalg nå gjennomsnittlig tar 10 dager kortere tid enn i februar. Formidlingstiden (tiden fra en bolig annonseres siste gang på FINN til den er solgt) var i mars i snitt 28 dager – dette er hele 16 dager mindre enn i mars 2009. Det er i Trondheim boligene går raskest unna, med kun 14 dager i formidlingstid. Lengst tid å få solgt bolig tar det i Østfold, hvor gjennomsnittlig formidlingstid i mars er 56 dager.

Les mer om: