BYGG

BNL kritisk til storting og regjering

KRITISK: Ketil Lyng, administrerende direktør i BNL uttalte seg sterkt kritisk til offentlige budsjetteringsrutiner i sin åpningstale under Byggedagene 2010
KRITISK: Ketil Lyng, administrerende direktør i BNL uttalte seg sterkt kritisk til offentlige budsjetteringsrutiner i sin åpningstale under Byggedagene 2010 Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
10. mars 2010 - 11:11

Administrerende direktør Ketil Lyng i Byggenæringens Landsforening, BNL, uttrykte seg sterkt kritisk til Stortingets budsjetteringsrutiner under sin åpningstale på Byggedagene 2010.

Statsbudsjettet er basert på kontantprinsippet. Kontantprinsippet innebærer at inntekter og utgifter føres i samme år som de betales. Dette avviker fra føringsprinsipper i privat næringsliv der inntekter og utgifter føres i det året de påløper.

Lav forutsigbarhet

– Budsjettprosessene med årlige behandlinger i Stortinget, der flere hensyn og målområder skal veies i forhold til hverandre, gir lav forutsigbarhet og store utfordringer mht. å sikre kostnadseffektive prosjektgjennomføringer av investeringsprosjekter i samferdselssektoren. sa Lyng.

BNL-sjefen hevdet at svakhetene ved årlige budsjettvedtak og bruk av kontantprinsippet for samferdselssektoren, er utredet og erkjent, blant annet i forbindelse med arbeidet til statsbudsjettutvalget.

– Utvalget viser til at flerårige budsjettvedtak kan være et hensiktsmessig virkemiddel for å øke effektiviteten i gjennomføringen av store infrastrukturprosjekter, og gjennom dette bidra til en mer effektiv ressursbruk.

Krever reform

Lyng viste til at de fleste OECD-land opererer med flerårige budsjetter.

– Det er på høy tid at det skjer en reform i den måten det tenkes på i finansdepartementet sa Lyng, og siterte finansminister Sigbjørn Johnsen, riktignok fra en tid han var fylkesmann og ikke finansminister:

”Tiden er derfor overmoden for å tenke nytt i forhold til samfunnets behov for investeringer i infrastruktur. Løsninger som prosjektfinansiering og offentlig-privat samarbeid (OPS) er trukket fram som aktuelle modeller som alternativ til dagens system, år – for – år budsjettering. Det kan være gode løsninger for enkeltprosjekter. Ulempen er relativt dyr finansiering, men mye tas igjen ved raskere og mer effektiv utbygging. Investeringer må kunne avskrives over sin levetid, og finansiering i nødvendig utstrekning suppleres med låneopptak enten ved statlig medvirkning eller i markedet.”

Varsler politisk kamp

Ketil Lyng brukte talen til å markere tydelig at nå er byggenæringen klar for politisk kamp.

– Dette gir oss en unik mulighet til å få på plass en helhetlig politikk for byggenæringen og vi kommer til å legge ned mange timer i dette arbeidet. Dette vil bli vår hovedsak i det korte perspektivet – for å sikre en kraftfull politikk i det lange perspektivet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.