IKT

Blod på nett

En felles server bygd på nettbank-teknologi skal ha informasjon om blodbankenes beholdninger og hvilke givere som til enhver tid er tilgjengelige.

Det Internett-baserte verktøyet er utviklet av Triangel AS i Molde og har fått navnet Blodhund. Det er basert på serverteknologien application service provider (ASP). Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) finansierer prosjektet.

Målet er å effektivisere tappingen av landets 90 000 blodgivere. Videre håper Triangel AS at løsningen skal gi bedre oversikt over hvilke blodtyper som til enhver tid fins på de forskjellige bankene.

Les mer om saken I TU nr. 12, som kommer på nett og papir 22. mars.

Les mer om: