BYGG

Blir BIM-sjef på heltid

Joachim Seehusen
16. mars 2010 - 11:38

BIM

  • BIM (Building Information Modeling) er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder informasjon og koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon osv. Forskjellige aktører kan hente den informasjonen de har behov for.
  • BIM benytter den åpne standarden IFC (Industry Foundation Classes), som administreres av buildingSMART International. BuildingSMART standardene er ISO-standarder og er dokumentert på Express data definition language som også er utviklet som en ISO-standard.
  • En forutsetning for å bruke BIM effektivt og med stor nytte er at programvareleverandørene ikke benytter proprietære standarder, derfor IFC.

Innsatsen for bruk av bygningsinformasjonsmodeller(BIM) i byggenæringen er i ferd med å endre karakter.

– I mange år har fokuset vært på standardisering. De siste to til tre årene har vi sett at åpne standarder er tatt inn i stadig flere programmer og det begynner å fungere. Nå skal vi ta for oss implementering og jobbe for at byggenæringen får glede av det.

Arkitekten Steen Sunesen begynte som daglig leder av brukerorganisasjonen BuildingSmart Norge i februar, i en 25 prosent stilling. Gradvis trapper han opp og fra og med mai har han helt forlatt sin gamle arbeidsplass hos arkitektfirmaet C.F. Møller for å lede organisasjonen på fulltid.

Tverrfaglig

En av hans viktigste oppgaver blir å få på plass en tverrfaglig brukergruppe. Det eksisterer allerede brukerfora for entreprenørene, for rådgiverne og for arkitektene. Et byggherreforum hadde sitt første møte i februar, et teknologiforum for de tekniske entreprenørene er også i gang. Leverandørbedriftene er i ferd med å stable et forum på bena.

– Hver av disse gruppene har egne problemstillinger å håndtere. Men hver av gruppene stiller med en representant i et tverrfaglig brukerforum som skal ivareta de tverrfaglige utfordringene og helheten.

BIM krever nye kontraktsformer, og Sunesen mener det er et arbeid som må tas på overordnet nivå.

– Kollisjonskontroll er et godt eksempel. Med BIM vil problemene knyttet til kollisjoner, endringer og stans i prosjektene bli dramatisk redusert. Men det er fortsatt ikke avklart hvem som skal ta gevinstene. Slik det er i dag vil byggherrene og entreprenørene være de som tjener mest på dette. Det er viktig å få til avtaler hvor alle parter vinner og hvor ekte verdiskaping belønnes. For eksempel har entreprenørene i dag altfor liten inntjening i forhold til omsetningen. Kollisjonskontroll vil redusere entreprenørens risiko og skape rom for bedre priser.

Nasjonalt bibliotek

Å utvikle et nasjonalt bibliotek over alle modellobjekter, eventuelt også for standardiserte rom, for eksempel operasjonsstuer, står også høyt på Sunesens liste over viktige oppgaver.

– Vi må ha med både Sintef Byggforsk og Standard Norge. Og vi skal tenke grundig igjennom hva det er vi standardiserer. Skal vi lage et komplett ferdig bibliotek eller skal vi beskrive krav til objekter og at det så er markedet selv som fyller biblioteket via konkrete prosjekter? De har forsøkt å lage et komplett bibliotek både i Sverige og i Finland. Og omfanget av objekter har nesten knekket nakken på prosjektene. Disse erfaringene må vi ta med oss.

Sunesen ser for seg en forsiktig start der et rammeverk kommer på plass.

– Så kan produsentene legge inn de dataene som skal inn og som er relevante. Jeg har lyst til å være ambisiøs, vi bør ha rammeverket klart om et til to år og om tre til fem år bør biblioteket være på plass.

Entusiaster

Det er ikke mer enn rundt 60 medlemmer i dagens organisasjon. BIM er ikke lenger et fenomen for spesielt interesserte, og arbeidet kan ikke lenger gjøres hovedsakelig av entusiaster. Sunesen er avhengig av å øke medlemstallet. Det er likevel ikke antallet av medlemmer som er viktig, men hvor stor del av den samlede omsetning i byggenæringen som vi representerer.

- På hjemmesiden vår vil vi dele informasjonen vår i to. Vi vil gi en grundig forklaring på BIM-informasjon til alle. Medlemmene skal kunne få mer direkte løsninger for konkrete problemstillinger til prosjektarbeidet deres. Det skal betale seg å være medlem, sier Sunesen.

Hvor Sunesen og hans kommende stab skal ha sine arbeidsplasser er heller ikke helt klart.

– Vi er avhengige av et miljø som er inspirerende, og faglig nøytralt. Når etterfølgeren til Byggekostnadsprogrammet kommer på plass kan det være interessant. Vi skal også se på mulige samarbeidspartnere, Lean Construction kan også være interessant, eventuelt Norsk Forening for Prosjektledelse.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.