Blinkskudd på dypt vann

I november i fjor ble resultatet av nesten tre års utviklingssamarbeid mellom åtte europeiske universiteter og bedrifter, deriblant norske Nemko AS, nærmest kastet på sjøen. Greit nok, siden instrumentet som ble senket ned i Loch Etive i Skottland er et nyutviklet, fjernstyrt, undervanns holografikamera, utviklet spesielt med tanke på marinbiologenes behov for realistiske studier av blant annet marint plankton. Instrumentet er verdens første av sitt slag.

I tillegg til selve undervanns kameraet HoloCam er det også utviklet egen instrumentering for å vise hologrammene, med bildebehandlingsrutiner for analyse av de tredimensjonale bildene som dannes når hologrammene rekonstrueres. Informasjon om arter, størrelser og fordeling leses ut automatisk.

Miljøstudier

En detaljert kunnskap om plankton og partiklers fordeling og bevegelser er viktig for forståelsen av kjemiske sykluser i havet, deriblant opptak av karbondioksyd, som igjen er viktig for klimaet.

Marinbiologene tilknyttet prosjektet gleder seg. I tillegg til 3D informasjon er de viktigste fortrinnene til holografisk avbildning den høye oppløsningen, samt muligheten for å avbilde store vannvolum, her opptil 100 liter. Dessuten griper ikke metoden forstyrrende eller ødeleggende inn i forholdene på stedet idet registreringen foretas.

Instrumentet kan også enkelt tilpasses andre formål, eksempelvis inspeksjon av offshore installasjoner.

EU-finansiert

Prosjektet er finansiert gjennom EUs forskningsprogram Mast (Marine Science and Technology), og har hatt en total ramme på 12 millioner kroner fordelt over tre år. Deltakere har vært University of Aberdeen, Southampton Oceanographic centre, Brunel University, University of Genova og University of Udine, samt de to franske bedriftene Quantel (laserprodusent) og Holo3 (holografi), foruten norske Nemko AS, hvor trondheimsseksjonen har deltatt i første fase av prosjektet.

Holografimiljøet ved Aberdeen University i Skottland har spilt en spesielt sentral rolle i prosjektet. Her har Dr. John Watson arbeidet med undervanns holografi i mer enn 20 år. Watson har også ledet prosjektet.

Vellykket test

Enkelt har det ikke vært å løse alle de problemene som knytter seg til blant annet drift av laser med kjølesystem på 100 meters dyp, og driftssikker håndtering av filmplatene før, under og etter eksponering. Testene i Loch Etive viste at arbeidet har lykkes. Av i alt 73 hologrammer som ble registrert i løpet av testen, var 72 vellykkede.

Verdens første fjernstyrte undervanns holografikamera for opptak av marine organismer er en realitet.

Smil, plankton!

Artikkelforfatteren

JAN TORE MALMO

er dr. scient og har arbeidet i Nemko

Les mer om: