NYHETSBREV

Bli med NFA på veien videre

I snart 60 år har NFA vært en medlems-eid forening for automatiseringsfaget i Norge. Slik skal det fortsatt være.

17. okt. 2014 - 07:00

NFA er i dag den eneste ideelle foreningen i Norge hvor automatiseringsfaget er bærebjelken i all virksomhet. I alle disse årene har teknologien dannet grunnmuren for aktivitetene i foreningen. En viktig faktor for foreningens lange historie er at den er fundamentert i medlemmene. Det er bedriftene og personene i NFAs medlemsmasse som eier foreningen, og som er med på å styre virksomheten. NFA skal være en bidragsyter, samarbeidspartner og interesseorganisasjon for faget. Det er dette som gjør NFA til den naturlige møteplassen for automatisering i Norge.

Uavhengig og ideell

At NFA er en politisk uavhengig ideell forening innebærer at vi står mye friere som organisasjon. Det gjør at vi raskt kan omstille oss til å ta del i de spennende teknologimulighetene som utvikles i industrien til enhver tid. NFA er dessuten et bindeledd mellom industri, forskning og utdanning, og har i så måte en unik posisjon.

NFA har nylig avsluttet arbeidet med å revidere visjonen og strategien for perioden fram mot 2017. I denne perioden skal NFA fortsatt jobbe for å øke anvendelsen av automatisering for et bedre samfunn.Vi er overbevist om at anvendelsen av automatiseringsfaget er helt nødvendig og verdifull for utviklingen av samfunnet.

Les om: Fire nye eksperter i NFA

Vil synliggjøre automatisering

For å nå visjonen skal vi sammen med våre medlemmer synliggjøre viktigheten av automatiseringsfaget. Samtidig skal vi styrke automatiseringsfaget gjennom å sikre at automatisering består som eget fagområde, bidra til at automatisering er et attraktivt fag for å sikre god rekruttering og bidra til å sikre gode rammebetingelser for undervisning og forskning.

Vi er inne i en tid hvor deler av industrien er preget av kutt. En rekke serviceselskaper innen oljeindustrien har sett seg nødt til å nedbemanne eller permittere. Store aktører som Aker Solutions, IKM, Aibel og Bilfinger er noen eksempler. En fattig trøst er at bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass mener at det ikke er noen krise, men snarere en normalisering etter flere år med rekordhøye invester­inger.

Kompetanseutvikling er viktig også i tider preget av kostnadskutt, innsparinger og nedbemanninger. Automatiseringsfaget har smarte løsninger som gir kostnadskutt og optimalisering, og bidrar til økt avkastning. Kompetanseheving gjennom kurs og konferanser har alltid vært en stor del av NFAs kjernevirksomhet. Gjennom faglige kurs og konferanser skapes det viktige møteplasser for industrien og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Les om: Kursing på feil kurs

Næringsklynger og nettverk

NFAs aktiviteter foregår over hele landet. Også i de ulike regionene, hvor NFA styrker sin tilstedeværelse. Dette skjer blant annet gjennom regionale temadager. Disse arrangeres ofte på høgskoler eller universiteter, og skaper et kontaktpunkt mellom lokale bedrifter og studentene. Over hele landet ser vi at det dannes ulike næringsklynger og nettverk. Her skapes det mange spennende allianser mellom næringsliv, utdanning og forskning innen ulike teknologigrener, og det utvikles innovative løsninger som er viktige for den fremtidige industrien. Det å lære av hverandre på tvers av virksomhetsområder, utveksle erfaring og kompetanse og skape nye vekstmuligheter er i tråd med NFAs misjon og målsetting. Dette bidrar til å øke konkurransekraften og til å sikre arbeidsplasser.

Les om:

Lars Anfinn Ekornsæter, administrerende direktør NFA, skriver at det åpner seg nye markeder innen automatisering, både nasjonalt og internasjonalt.
Lars Anfinn Ekornsæter, administrerende direktør NFA, skriver at det åpner seg nye markeder innen automatisering, både nasjonalt og internasjonalt.

Nye tekniske løsninger

Selv om det er mye fokus på nedgangstider og nedjusterte forventninger, skjer det enormt mye spennende. Vi kan for eksempel nevne undervannsproduksjon i olje- og gass industrien, der det utvikles subsea fabrikker og autonome løsninger, og prosess- og stykkvareindustrien der robotiseringen er i full gang. NFA som automatiseringsforening ser at det forskes og utvikles stadig nye teknologiske løsninger som implementeres av industrien. Det tas i bruk teknologi i nye virksomhetsområder som tradisjonelt har vært konservative på dette området. Det åpner seg stadig nye markeder, både nasjonalt og internasjonalt. NFA skal være en bidragsyter for denne utviklingen, gjennom å være en pådriver og samarbeidspartner – og ikke minst gjennom funksjonen som interesseorganisasjonen for automatiseringsfaget.

Les om: Til topps på havbunnen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.