BYGG

Ble advart før Namsos-raset

VEGARBEIDER: Anleggsarbeider for å utbedre en gammel veg er hovedmistenkte i jakten på årsaken til raset i Namsos.
VEGARBEIDER: Anleggsarbeider for å utbedre en gammel veg er hovedmistenkte i jakten på årsaken til raset i Namsos.Bilde: Scanpix
Joachim Seehusen
16. mars 2009 - 15:24

Namsos-ulykken

  • Statens Vegvesen arbeidet med en utvidelse av en kommunal veg, der det skulle bygges fortau.
  • Anleggsområdet var ikke en del av rasområdet.


Før arbeidene startet bestilte Statens Vegvesen en rapport fra Multiconsult. I den rapporten kommer selskapet med klare advarsler om at større skred kan bli utløst.

Multiconsult skriver:

"I deler av planområdet er det registrert kvikkleire med liten overdekning. I områder med kvikkleire vil det være en mulighet for at selv mindre utglidninger og initialras ett eller annet sted i avsetningen kan utløse større skred. Konsekvenser av initialras under graving og oppfylling i byggefasen i områder med kvikkleire, anses som en av de største utfordringene med vegutbyggingen."

Pålagt forsiktighet

– Alle områder med kvikkleire må behandles med den største forsiktighet, sier Arne Vik, som forfattet rapporten.

Vik ønsker ikke å uttale seg om forholdene ut over at arbeidene som pågikk skulle gi økt stabilitet og økt sikkerhet.

Allerede kort tid etter raset ble det antydet at årsaken var sprengningsarbeider.

Ikke enig

Geolog og skredforsker Kari Sletten tar ikke den forklaringen for gitt.

– Jeg tror ikke det er så mange som mener at sprengning i fjellet ved siden av har utløst raset, sier hun.

Men hun erkjenner at det er nærliggende å tenke slik siden raset gikk kun to minutter etter en sprengning.

– Det behøver ikke ha vært selve sprengningen, men stein som har falt ned i leirområdet. Det kan ha vært mange sammenfallende uheldige faktorer, for eksempel mye vann etter snøsmelting, sier hun.Vil ikke advare

Sletten vil ikke være med på å advare mot enhver bygging på leirgrunn.

– Nei, da skulle det ikke vært bygget på store deler av Østlandet. Verken Trondheim eller Oslo kunne hatt bygninger da.

Multiconsult advarer heller ikke mot sprengningsarbeider i sin rapport. Derimot er selskapet klare i sine advarsler om hvordan masse skal mellomlagres.

I rapporten heter det blant annet:

"Det tillates ikke noen form for mellomlagring av masser fra sprengningsarbeidene på ytre deler av eksisterende vegfylling. Entreprenøren må etablere planer for utsprengning og borttransport av steinmassene slik at tilleggsbelastning av eksisterende fylling unngås."

– Så vidt jeg forstår var slike planer etablert, sier Sletten.Kan bygge i området

Arne Vik skriver blant annet at selv om det benyttes lette masser og motfylling er det nødvendig at oppfyllingen utføres med poretrykkskontroll, og at poretrykksutviklingen er styrende for framdrift av fyllingsarbeidene.

Det stilles som krav at poretrykksmålerne avleses daglig under oppfylling i området.

– Det er fullt mulig å bygge en motorveg gjennom områder med kvikkleire, men man må være forsiktig og ta de rette forholdsreglene, sier Sletten.

– Området skulle jo blitt mer stabilt og tryggere etter at arbeidene med vegen var ferdigstilt, sier Vik.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.