KRAFT

Blåser liv i inntektene

Fornybar energi er lønnsomt for Fred. Olsen, som ellers tjener godt med penger på mindre miljøvennlige aktiviteter som olje og cruise.
Fornybar energi er lønnsomt for Fred. Olsen, som ellers tjener godt med penger på mindre miljøvennlige aktiviteter som olje og cruise. Bilde: Jannicke Nilsen
Trond Gram
20. juli 2009 - 07:31

Fakta:  • Fred. Olsen eier og driver tre vindkraftanlegg i Skottland (Crystal Rig, Rothes og Paul's Hill) og to turbiner i Sverige.
  • I kvartalet hadde Fred. Olsen en installert kapasitet på 178,7 MW i produksjon og 138 MW under utbygging.
  • I tillegg har selskapet prosjektporteføljer under utvikling i Storbritannia, Irland, Norge, Sverige og Canada.
  • Fred. Olsen Renewables har i første rekke konsentrert sin virksomhet innen vindkraft, og de første investeringene ble gjort i 1996.

Fred. Olsens satsing på fornybar energi er i ferd med å bli lønnsom. Driftsinntektene øker og resultatet går samme vei.

I fjor opplevde selskapet en liten nedgang i omsetningen, hovedsakelig på grunn av lavere tilgjengelighet ved ett av vindkraftanleggene, Crystal Rig i Skottland.

Men likevel endte selskapet med en omsetning på 285 millioner kroner og et driftsresultat på 61 millioner kroner.

Pilen peker oppover

Riktignok endte nettoresultatet på minus 177 millioner kroner, men dette inkluderte 167 millioner i urealiserte tap på rentekontrakter.

Så langt i år har pilen pekt oppover, for selskapet som har vindkraftanlegg i Skottland og Sverige i tillegg til kraftverk under utvikling i Storbritannia, Irland, Norge, Sverige og Canada.

Så langt i år har omsetningen steget til 134 millioner kroner, mens driftsresultatet økte til 79 millioner kroner i samme periode.

Produksjonen i første halvår var 222 Gwh, 15 GWh mer enn året før, noe som i hovedsak reflekterer større tilgjengelighet på vindkraftanleggene, som mer enn kompenserte for mindre vindressurser i 2009.

Fikk ja til Lista

I mai fikk Fred. Olsen tommelen opp fra Olje- og energidepartementet for bygging av et 102 MW stort vindkraftverk på Lista i Farsund kommune.

Vindparken, som vil bestå av 31 vindmøller, får en installert effekt på totalt 102 MW.

– Tillatelsen til Lista vindkraftverk er et stort og viktig steg i satsingen på fornybar energi. Det er lagt særlig vekt på at vindressursene på Lista er gode, og at vindkraftverket vil bidra med en betydelig produksjon av ny miljøvennlig energi, uttalte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i forbindelse med tildelingen.

Selskapet søkte om investeringsstøtte fra Enova etter at tillatelsen var gitt fra OED. I begynnelsen av juli innvilget Enova Investeringsstøttefor fire vindkraftanlegg, men Lista-prosjektet lyktes ikke med å oppnå støtte denne gangen.

Greenfield

I løpet av de siste årene har selskapet gjort en betydelig innsats for å utvikle prosjekter i såkalte ”greenfield sites” - områder der det tidligere ikke har vært vindmølleparker.

Dette har, ifølge selskapet, spesielt vært vellykket i Storbritannia, og selskapets første store vindmøllepark – Crystal Rig Wind Farm i Skottland – ble satt i drift i 2003.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.