Blåser i det stille

Blåseren er kompakt og bygger mindre arealmessig, noe som burde gjøre den egnet der det er trangt.

Lett å komme til når det gjelder vedlikehold, er også et viktig moment, og dessuten har den lavt støynivå.

Dette reduseres betraktelig ved montering av lydkabinettet.