KRAFT

– Blankofullmakt til oljebyråkratene

MILJØETATENE HOLDES UTENFOR: Det er bekymringsfullt at de miljøfaglige etatene ikke skal tas hensyn til i TFO-prosessene, mener Naturvernforbundet.
MILJØETATENE HOLDES UTENFOR: Det er bekymringsfullt at de miljøfaglige etatene ikke skal tas hensyn til i TFO-prosessene, mener Naturvernforbundet. Bilde: Øyvind Hagen/StatoilHydro
Øyvind LieØyvind Lie
30. aug. 2011 - 07:56
Vis mer

Forbundet mener endringene av TFO i oljemeldingen som ble lagt fram i slutten av juni, gjør ordningen tilnærmet umulig å ha politisk styring over, og at byråkratene i Olje- og energidepartementet dermed får «blankofullmakt».

«Endringen gir byråkratiet i Olje- og energidepartementet mer makt enn noen gang over hvor det framover skal letes etter olje og gass på norsk sokkel, i tillegg til utvinningstempo og investeringsnivå», skriver Naturvernforbundet i et notat Teknisk Ukeblad har sett.

– Ingen grenser

I oljemeldingen heter det at «de modne områdene omfatter i dag store deler av Nordsjøen, de østlige og sørlige delene av Norskehavet og mesteparten av Barentshavet sør».

Naturvernforbundet skriver at TFO i praksis kan utvides til hele sokkelen, unntatt de områdene som regjeringen gjennom forvaltningsplanen holder stengt for oljeboring.

«Det er ikke noe kart eller tydelige grenser for hvilke områder OED mener dette omfatter i dag. [...] De nye føringene gir OED svært stor frihet til å vurdere hva som er modent og ikke», heter det i notatet.

Petroleumsfaglig begrunnelse

Naturvernforbundet tolker meldingen slik at utvidelse av TFO ikke lenger skal bygge på hvorvidt havområdene er sårbare og verdifulle, men kun en såkalt «petroleumsfaglig begrunnelse».

Forbundet er misfornøyd med at evalueringen ikke vurderer de demokratiske aspektene ved at TFO-systemet gjør det svært krevende å ha politiske styring på aktiviteten på norsk sokkel.

«Siden man ikke kan ta områder ut av TFO, og miljøhensyn ikke lenger er tilstrekkelig for å stanse en utvidelse, må en statsråd som ønsker å begrense arealtildelingen på norsk sokkel, utsette TFO, og endre føringene for tildelingsordningen i Stortinget», skriver Naturvernforbundet.

Uten hensyn MILJØHENSYN MANGLER: Endringen av TFO-ordningen i oljemeldingen fører til at det ikke vil bli tatt miljøhensyn når regjeringen bestemmer hvor oljeindustrien skal gis tilgang på modne områder, advarer Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.
Uten hensyn MILJØHENSYN MANGLER: Endringen av TFO-ordningen i oljemeldingen fører til at det ikke vil bli tatt miljøhensyn når regjeringen bestemmer hvor oljeindustrien skal gis tilgang på modne områder, advarer Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Uten hensyn

Miljørådgivning fra de miljøfaglige etatene skal som hovedregel ikke tas hensyn til når man beslutter hvor TFO-ordningen skal gjelde, fordi hensynet til miljø skal dekkes opp gjennom tiltak i de helhetlige forvaltningsplanene.

– TFO er en enkel og udemokratisk måte for oljeselskapene å få tilgang til oljeblokker på, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken til Teknisk Ukeblad.

– Vi tar miljøhensyn

Olje- og energidepartementet har en annen oppfatning av systemet.

– Slik systemet vårt fungerer, tar vi miljøhensyn gjennom alt vi arbeider med, også i forkant av utlysningen av konsesjonsrunder. For områdene med forvaltningsplaner har regjering og Storting foretatt beslutninger basert på helhetsvurderinger der hensynet til miljø og ulik næringsvirksomhet er avveid. Disse beslutningene legges til grunn også for TFO-rundene, sier ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i OED.

Aamot kan ikke se at systemet gir en blankofullmakt for byråkratiet.

– Forvaltningsplanen hvor åpning av områder bestemmes, behandles grundig med de berørte partene og vedtas i Stortinget. Utlysning av nummerte runder og TFO, er en beslutning regjeringen tar, altså av politikerne, sier Aamot.

Les også: – Riksrevisjonen må undersøke TFO-utlysningen

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.