DOKTORGRADER

Blærekreft i aluminiumsindustrien

20. juni 2001 - 13:57

Det er overhyppighet av blærekreft blant ansatte i aluminiumsindustrien ved eksponering for tjæreforbindelser. Dette går fram av sivilingeniør Pål Richard Romundstads doktoravhandling.

Arbeidet er blant verdens største innenfor feltet og vil bidra til en økt forståelse av sammenhengen mellom eksponering for tjæreforbindelser (PAH) og kreftsykelighet. Dette vil spesielt ha interesse innenfor industrien, men også generelt, siden PAH-eksponering er vanlig også i andre sammenhenger.

Grupper av ansatte i aluminiumsindustrien har vært særlig utsatt for kreftfremkallende tjæreforbindelser som PAH. Arbeidet dekker enkeltundersøkelser av forskjellige aluminiumsverk og en samlet undersøkelse av seks verk. Disse utgjør hele Norges aluminiumsindustri på 50- og 60-tallet, og omfatter totalt 11.103 menn.

Undersøkelsen viser at krefthyppigheten totalt sett er på nivå med landet forøvrig, basert på 1503 tilfeller av kreft i undersøkelsesgruppen. I motsetning til ved tidligere undersøkelser fant Romundstad ingen sammenheng mellom PAH-eksponering og lungekreft.

Undersøkelsen viste imidlertid en 30 prosent overhyppighet av blærekreft sammenliknet med landsgjennomsnittet. Risikoen for blærekreft økte gradvis med økende eksponering for tjæreforbindelser og var omtrent doblet for dem med høyest og lengst eksponering. Den påviste økte risikoen kunne ikke forklares av tilfeldigheter eller av røykevaner.

Avhandlingen har tittelen Cancer risk among workers in the Norwegian aluminium industry (Risiko for kreft blant ansatte i norsk aluminiumindustri). Den er utført ved Kreftregisteret Institute of Population-based Cancer Research og Institutt ved miljøsenteret, Arbeidsmedisinsk avdeling, NTNU, med Aage Andersen som hovedveileder og professor Bjørn Hilt som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Aluminiumsindustriens miljøsekretariat (AMS) og NHOs arbeidsmiljøfond.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.