ARKIVNYHETER

BL Entreprenør fikk Ulvstubakken

Ved Melvatnet øverst på bildet skal den nye vegen følge den gamle. I sør blir det en 400 meter lang midlertidig påkobling til gammel veg. Den permanente vegen skal fortsette sørover.
Ved Melvatnet øverst på bildet skal den nye vegen følge den gamle. I sør blir det en 400 meter lang midlertidig påkobling til gammel veg. Den permanente vegen skal fortsette sørover. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
29. juli 2010 - 01:08

Kontrakten er ikke underskrevet, men klagefristen har gått ut uten at noen av de fem andre anbyderne benyttet muligheten. Alle disse kommer fra Trøndelag. Til tross for fraværet av riksentreprenører, ligger kontraktsummen godt under kostnadsoverslaget.

Fylkesveg 714 er den eneste vegforbindelsen mellom Hitra/Frøya og Trondheimsregionen. Den også kjent som Laksevegen på grunn av all oppdrettslaksen som fraktes ut på den. Standarden står ikke i forhold til vegens betydning. Nå vil Vegvesenet utbedre Laksevegen mellom Stokkhaugen i Orkdal og Sunde i Snillfjord. Sunde ligger ved Trondheimsleia som skiller Hita fra fastlandet. Strekningen som blir utbedret er 57,6 km lang i dag, men på grunn av vegomlegginger blir den 12,5 km kortere når arbeidet er fullført.16 parseller

I forbindelse med utbedringen blir Laksevegen delt i ikke mindre enn 16 parseller. BL Entreprenør skal ta seg av den første, som går mellom Berg og Melvatnet. Årsaken til at denne parsellen har fått første prioritet er den beryktete Ulvstubakken. Det er en lang bakke med en gjennomsnittlig stigning på 9 prosent. Den stiger ikke jevnt, så de bratteste kneikene er enda brattere. Dessuten er den svingete og har bare ett felt i hver retning. Når utenlandske vogntog med sommerdekk kjører seg fast her vinterstid, kan køene bli betydelige. Hvis man vil ta en annen rute for å komme forbi et vogntog som sperrer vegen, må man ut på en fryktelig lang omveg.850 meter krabbefelt

Vegen som skal erstatte Ulvstubakken får en jevn stigning på 7 prosent. Over en strekning på 850 meter blir det krabbefelt. Fylkesveg 714 følger en ny trasé på mesteparten av de 2,4 kilometrene som inngår i den første parsellen. Bare på de siste 350 metrene inn mot Melvatnet i nord skal den nye vegen følge den gamle. Underveis vil ny og gammel trasé krysse hverandre flere ganger.

Lengst i sør blir det etablert en 400 meter lang midlertidig påkobling mellom ny og gammel veg. I en senere entreprise blir Laksevegen lagt i en helt annen retning.Bonus for rask framdrift

Tellinger fra 2008 viste at årsdøgntrafikken mellom Berg og Melvatnet var på 1 600, hvorav tungtrafikken utgjorde 10 prosent.

Den nye vegen er prosjektert av Multiconsult. Den får en bredde på 7,5 meter inkludert skuldre. Fartsgrensen blir 80 km/t. 22 570 faste kubikkmeter skal sprenges ut fra veglinjen.

BL Entreprenør må fullføre jobben innen oktober neste år. Noen delfrist er det ikke, men Vegvesenet tilbyr en bonus hvis vegen er lagt utenom Ulvstubakken innen vinteren setter inn.

46,2 millioner kroner er budsjettert for for parsellen Berg-Melvatnet. De totale omkostningene blir trolig lavere. Oppgraderingen av Laksevegen blir delvis finansiert med bompenger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.