Bjørvika - ferdig utbygget. (Bilde: Arkiv)

Bjørvika: Senketunnel og veisystem