INDUSTRI

- Bjølvefossen må få slippe kvoteplikt

¿ Dette skaper urimelig konkurranse mellom ny og gammel industri, sier Ronald Fagernes i Norsk Industri.
¿ Dette skaper urimelig konkurranse mellom ny og gammel industri, sier Ronald Fagernes i Norsk Industri.Bilde: PIL
Jannicke Nilsen
29. okt. 2007 - 08:04

Organisasjonen Norsk Industri mener Statens forurensingstilsyn strekker kvotestrikken for langt, når de vurderer å gjøre gjenvinningsprosjektet til Elkem Bjølvefossen kvotepliktig, og i tillegg kreve at de skal kjøpe alle klimakvotene selv.

- Blir straffet

- Det er nokså håpløst om Elkem Bjølvefossen ikke skal få lov til å omstrukturere industrivirksomheten sin uten å bli straffet for det, sier Ronald Fagernes, fagsjef for miljø og klima i Norsk Industri.

Elkem vil lage et gjenvinningsanlegg for avfall fra aluminiumindustrien i lokalene til Elkem Bjølvefossen, når produksjonen av ferrosilisium-magnesium flyttes til Island i løpet av få år. Men miljøprosjektet risikerer å måtte bli med i kvotesystemet på grunn av omleggingen, slik TU.no fortalte fredag.

Tilpasser produksjonen

I tillegg risikerer bedriften å måtte betale for alle klimakvotene selv, siden Norge har bestemt at ingen nye bedrifter som er etablert etter 2001 får tildelt vederlagsfrie kvoter, såkalt "gratiskvoter".

Dette er Fagernes sterkt uenig i.

- For det første strekker SFT kvotedirektivet for langt. Mest sannsynlig har ikke Bjølvefossen kvoteplikt. For det andre, dersom de skulle få kvoteplikt, bør de i hvert fall få tildeling av gratiskvoter ut ifra historiske utslipp. Bjølvefossen er en bedrift som har eksistert i mange år, og enhver bedrift må få lov til å tilpasse sin produksjon til markedet, mener Fagenes.

Legger om

En del kvotepliktige bedrifter som etablert før 2001 får tildelt "gratiskvoter" ut i fra tidligere historiske utslipp i perioden 1998-2001.

Årsaken til at SFT nå vurderer om Elkem Bjølvefossen vil være kvotepliktige, er at gjenvinningsprosessen ved det planlagte anlegget vil gjenvinningsprosessen vil ha jernproduksjon som et ledd i håndteringen av avfallproduktene.

Klimakvoteloven og EUs kvotedirektiv slår fast at bedrifter som produserer og bearbeider jern og stål, inkludert røsting og sintring av jernmalm, er kvotepliktige.

Ikke jernproduksjon

Selv mener Elkem Bjølvefossen at gjenvinningsprosessen verken kan defineres som produksjon eller bearbeiding av jern, og at driften vil falle inn under samme kategori som 60 prosent av norske klimautslipp, som ikke er omfattet av det norske kvotesystemet.

Dette kommer fram i et brev til Statens forurensingstilsyn.

Les mer om: