Bjølstadtunnelen på Krøkerøy åpnet

Bjølstadtunnelen på Krøkerøy åpnet

Fakta om Bjølstadtunnelen

* 440 meter lang med to kjørefelt

* Tunnelen styres av vegtrafikksentralen i Oslo og har alt av sikkerhetsutstyr som normalt krevesfor tunneler over 500 meter

* Sprenging av tunnelen begynte april 2009

* Årsdøgnstrafikk(ÅDT) i dag er ca. 7000-8000 kjøretøy, forventet ÅDT i 2012 er 11-12000

* Tunnelen (inkludert portaler) har kostet ca. 100 millioner kroner

* Det har vært sterk fokus på HMS-arbeidet ved bygging av tunnelen og det har ikke vært noen personskader med langtidsfravær

* Entreprenør har vært Sarpsborg Park og Anlegg A/S og Hæhre entreprenør har stått for sprengingen

På tross av at det ikke var noen uønskede hendelser som det heter, eller dramatisk på noen som helst måte – snarere et gledelig budskap: trafikk bort fra lokalområdet og på ny veg som er overvåket og bygget med strengere sikkerhetskrav enn nødvendig.

Nødtelefonen ble altså brukt symbolsk i stedet for saks, kniv eller salutt. Men i og med at det er VTS som styrer og overvåker Bjølstadtunnelen, var det på sin plass at at de fikk en opprigning om at alt var klart og klappet fra prosjektet sin side og dermed kunne åpne bommen. For øvrig ønsker VTS at nødtelefonene brukes oftere ved uønskede hendelser, da er stedet lokalisert med en gang og det gjør veiledningsjobben deres lettere.Full effekt med ny klaffebru

-Jeg er glad for at vi kan åpne Bjølstadtunnelen før resten av prosjektet åpnes. Den er en av de sikreste tunnelene med høyeste beredskap som er bygget her til lands. Bjølstadtunnelen vil komme til sin rett når ny klaffebru åpner, og gi økt nytte i takt med den varslede store utbyggingen på Værste og Kråkerøy, sier Per Lyder Nyland, byggeleder i Statens vegvesen.Vandring og suppe

Kvelden før den offisielle åpningen inviterterte prosjektet Kråkerøybeboere til å ta tunnelen nærmere i øyesyn til fots eller med sykkel. Rundt 200 nysgjerrige Kråkerøyværinger møtte fram og trosset de seks minusgradene, og kunne varme seg med gulasj-suppe.

- Vi er svært fornøyd med oppmøtet av beboere og medier, vi hadde jo ingen anelse om hvor mange som ville komme, og synes det er flott at så mange ville bruke kvelden sin i tunnelen, sier Nyland.Om Bjølstadtunnelen og fv.108 Ny Kråkerøyforbindelse

Bjølstadtunnelen er ett av flere utbyggingstrinn i fv. 108 Ny Kråkerøyforbindelse som Statens vegvesen bygger på oppdrag fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. Opprusting av Mosseveien og bygging av ny Kråkerøybru inngår også i prosjektet. Prosjektleder er Tor Stabbetorp.

Hensikten med fv. 108 Ny Kråkerøyforbindelse er å styrke beredskapen og forbindelsen til fastlandet for beboerne på Kråkerøy. Videre skal prosjektet gjøre det mer effektivt for trafikanter og komme seg fram enten med sykkel, til fots eller med bil. Ny forbindelse skal også legge til rette for regional næringsutvikling og bosetting på det gamle Værsteområdet.Les mer om: