NETTARKIV

Biotrinn i Mysen

Krav fra EU med hensyn til biologisk rensing av utslipp, er en del av årsaken til satsingen på nytt Mysen Renseanlegg. Dette er en utfordring som Eidsberg kommune ikke er alene om. En stor del av de norske renseanleggene som ble bygget i 70-årene, må gjennom en kraftig fornyelse. Kommunene må følge EUs regler om effektiv biologisk rensing av avløpsvannet.

Mange må bygges om

Mange anlegg fra 70- og 80-tallet er ifølge sivilingeniør Johnny Sundby i Driftsassistanse Østfold, modne for radikal fornyelse; korrosjon, erosjon og generell mekanisk og elektrisk slitasje har krevd sitt. I Mysen skal de bokstavelig talt skifte hele innmaten, og en del av entreprisene er nå ute på anbud.

- De øvrige følger så fort kommunen får bestemt seg for hvilket biologisk rensetrinn de skal velge, sier kommunens prosjektansvarlige, Henning Årstad. Høyt oppe på ønskelista står Kaldnes-anlegget fulgt av et anlegg som heter Bio-P. Det som bestemmer valget er til syvende og sist renseeffekten. Driftspålitelighet, servicekostnad og totalsum er også viktige faktorer.

Skifter alt

- Alt må skiftes ut, forklarer Sundby. Skal vi klare å forbedre arbeidsmiljøet i anlegget må det også settes inn et nytt og mye bedre ventilasjonsanlegg. Dette vil bidra positivt til bygningsmassens levetid. Men først når de tømmer og tørker bassengene, og sandblåser dem, vet de nok om deres tilstand. - Du vet ikke nok før du står der etter at blåsestøvet har lagt seg, sier Sundby.

Politikerne har vedtatt strenge rammer som utbyggerne må holde seg innenfor. Prosjektledelsen hadde ønsket seg en fastlagt relasjon mellom anleggskostnad og avløpsenhet, det vil si så og så mange kroner for en liter utslipp av den og den kvalitet. Slik opereres det ikke i dag.

Klart neste jul

Anlegget i Mysen skal stå klart i desember 2005. Så fort de eksakte kravene til det biologiske trinnet er fastlagt, sendes anbudsinnbydelsen ut. I løpet av sommeren skal hele anbudspakken være klappet og klar. 1. januar 2006 skal det bare renne rent og fint vann ut i elva nedenfor anlegget, og ingen lukt skal lenger bre seg som et teppe over Mysenbyen i dalstrøka ovafor.

25 år gammelt

Ifølge anbudsinnbydelsen ble Mysen renseanlegg satt i drift i 1978-1979. Anlegget er bygget med kjemisk felling, dimensjonert for 9.500 PE - og med Qdim = 176 m3/h for det kjemiske trinnet. Anlegget har til tider overskredet kapasitetsgrensen.

Med EUs nye Avløpsdirektiv - som blant annet stiller krav til fjerning av organisk stoff, klarer ikke anlegget lenger å oppfylle gjeldende miljømål. Anleggets hydrauliske kapasitet må økes samtidig som man må øke kapasiteten for reduksjon av organisk stoff. Det siste kan med dagens teknologi bare garanteres med et biologisk rensetrinn. I tillegg medfører EU-direktivet krav om fjerning av fosfor. Den fremtidige tilførselen til anlegget vil som i dag være en kombinasjon av boligavløp og industrielt avløp. Anlegget skal dimensjoneres for år 2020.

Kostnadene for oppvarming av overbygget er betydelige. Det er derfor viktig å unngå ytterligere utvidelse i noe særlig omfang. Full utnyttelse av eksisterende anlegg tillegges stor vekt. Det biologiske rensetrinnet skal etableres med minst to linjer med to eller flere reaktorer i hver linje, og drift enten i serie eller parallelt.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.