Biotek opp i stortinget

I neste uke skal spillereglene for norsk bioteknologi opp til politisk behandling. Regjeringens forslag til revisjon av Bioteknologiloven skal etter planen opp i Stortinget 17. juni. Blant de kontroversielle temaene som Løvebakkens kvinner og menn skal ta stilling til er forskning på befruktede egg, stamceller, fosterdiagnostikk, oppsøkende genetisk virksomhet samt genterapi.

(hl)