MARITIM

Bionedbrytbare garn kan være i utstrakt bruk om åtte år

Over en tiårsperiode kan fisk til over 14 milliarder kroner gå tapt i spøkelsesfiske. Et nytt forskningssenter skal utvikle bionedbrytbare garn.

Tapte fiskeredskapet fortsetter å fiske i mange år.
Tapte fiskeredskapet fortsetter å fiske i mange år. Foto: Erling Svendsen
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

I Japan, Kina og Sør-Korea har de allerede tatt i bruk bionedbrytbare fiskeredskaper i kommersielt fiske, men den samme oppskriften har ikke lyktes i norske farvann. De nedbrytbare garna var for uelastiske og hadde for lite glans. Effektiviteten gikk ned. 

Nå er det opprettet et eget senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved Universitetet i Tromsø som skal utvikle bionedbrytbare garn som også skal fungere i norske farvann. 

– Grunnlaget er det de har prøvd ut i Sør-Korea, og vi har importert det samme materialet. Det er nesten så man brekker tunga når man sier navnet, sier fiskeriteknolog og senterleder for Dsolve, Roger Larsen.

Stoffet kalles polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate (PBSAT).

– Dette er et oljebasert stoff i likhet med andre plasttyper, men det er tilsatt en del andre stoffer som vi ikke får opplyse om hva er. Men det er et biologisk nedbrytbart materiale, sier Larsen. 

14 milliarder kroner

Innen fire til fem år forventer han at de nedbrytbare redskapene tas gradvis i bruk i Norge, og innen syv til åtte år forventer han at de er i utstrakt bruk. 

– Det er vanskelig å være bastant på dette, så det blir en viss kvalifisert gjetning her, sier han.

Problemet med ikke-nedbrytbare fiskeredskaper er at de fortsetter å fiske når de går tapt, såkalt spøkelsesfiske. Det er uklart hvor mange garn som går tapt hvert år. Miljødirektoratet estimerer 13.700 per år, mens Fiskeridirektoratet antar om lag 500. 

Larsen og en gruppe kolleger har i en forskningsartikkel estimert hvor mye det utgjør i kroner og øre. Med Fiskeridirektoratets anslag på hvor mange garn som går tapt hvert år, beregner de at 2429 tonn torsk går med i spøkelsesfiske hvert år. Med Miljødirektoratets anslag beregner de over 66.000 tonn. Det utgjør henholdsvis 51,7 millioner kroner og 1,4 milliarder kroner i tapt førstehåndsverdi. 

Etter ti år med tapte redskaper beregner de at torsk for mellom 517 millioner og 14 milliarder kroner har gått tapt.

Hentet ut 1200 teiner på en uke

I norske farvann gjennomfører myndighetene årlige tokt for å hente ut tapte garn og teiner, både langs kysten og til havs. På opprenskingstoktet i 2019 hentet de ut 1200 tapte teiner og 50.000 meter med tau i løpet av en uke. Dette var redskaper fra snøkrabbefisket i Barentshavet. 

Uttestingen av nedbrytbare garn var allerede da i gang, men hadde fortsatt ikke slått an. ID-merking av garn, slik at man lettere kan finne igjen tapte redskaper, var også foreslått som en mulig løsning.

Les også

Bakterier og enzymer

Påkjenningene fra sjøen og bakterier vil etter mange år bryte ned tradisjonelle garn til mikroplast, men det kan ta mange år. I de bionedbrytbare garna skal alger og bakterier produsere enzymer under fordøyelsen. Enzymene skal igjen bryte ned plasten til CO2 og vann.

Planen er at denne prosessen skal kunne utsettes inntil garna tas i bruk, slik at de ikke brytes ned mens de ligger på lager. Det er også planen at garna skal brytes ned raskere jo mer de tas i bruk.

– Vi har eksempler på at vi har dratt opp garn som har ligget i 20-30 år, som fortsatt fisker. For teiner er det enda verre om de går tapt - de egner seg selv og slutter ikke å fiske før rammene i teina kollapser. Jeg har vært fisker og mye på havet selv, og jeg vet hvor vanskelig det er å finne igjen ei garnlenke eller deler av den dersom den tapes på for eksempel 800 meters dyp, sier Larsen. 

Testes i flere land

En versjon av det atlanterhavstilpassede garnmaterialet skal testes i Østersjøen utenfor Tyskland, i Adriaterhavet utenfor Kroatia og i Nordsjøen og Skagerrak utenfor Danmark. I tillegg foregår det kontrollerte tester hos Sintef Ocean i Trondheim og i Tromsø. 

Testene skal pågå i minst tre år framover, men vil trolig fortsette gjennom hele åtteårsperioden forskningssenteret skal vare. 

Den sørkoreanske datamaskinprodusenten LGs datterselskap LG Chem er blant produsentene av nedbrytbare garn blant partnerne i forskningssenteret. Det er også redskapsfabrikken S-EnPol og en rekke forskningsinstitusjoner.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.