ENERGI

Biologisk fremtid

Biovac-systemet egner seg godt ved spredt bosetting. Trenden går bort fra tunge anlegg med lange pumpestrekninger. - Desentraliserte anlegg kan bli mer aktuelt etter som kommunene får økt selvstyre, sier avdelingsleder i Goodtech Biovac.

Selv med over 5000 minirenseanlegg på markedet, er pionerstemningen i Biovac fortsatt til stede,forteller prosjektleder , som kom inn i firmaet i 1988. - Da var det et utrolig levende miljø og en iver etter å lykkes med et produkt kommunene satte pris på - i det litt trege norske markedet. Dette arbeidsmiljøet eksisterer fortsatt i bedriften.

Spredt bebyggelse

I to tiår har Biovac på Sørumsand gått i bresjen for biologisk rensing av avløpsvann. Denne metoden dominerer i resten av verden.

- Dette åpner for spredt bebyggelse i vårt langstrakte land. Da slipper vi lang avløpstransport. Forurensningen skal fjernes så nær kilden som mulig, poengterer prosess- og markedsansvarlig .

Det var som startet det hele i 1982 med britisk patent og pågangsmot til å utfordre datidens ekspertise. Den nå pensjonerte grunnleggeren forteller at Biovac behersker den satsvis baserte rensemetoden. Han tror på større anlegg enn dagens installasjoner for 5000 personenheter (PE).

Både by og land

Hornindalsvannet er Europas dypeste innsjø og Hornindal kommunes viktigste naturressurs. For å bevare vannkvaliteten er tre Biovac-renseanlegg på til sammen 1190 PE satt i drift de siste ti år. Desentralisert utbygging var et bevisst grep for å opprettholde bosetning i alle deler av kommunen.

Sørlandsperlen Tvedestrand valgte i 1998 helautomatisk biovacteknologi til sitt 5000 PE-anlegg som dekker bykjernen. Anlegget er tilknyttet seks sivbedbassenger for biologisk slamavvanning. - Bakterier reduserer slammengdene, og ved å spre slammet direkte ut i sivbed, slipper vi kostnadene med slambehandling, sier VAR-sjef .

Renseanlegget ligger bare 100 meter fra nærmeste bebyggelse, men ingen klager på luktplager. Selv ikke i den verste tiden på våren - mens marken tiner og før takrørene som vokser i sivbeddene, har blitt grønne. Investeringen på tre millioner kroner ble inntjent på tre år, sier Andersen

Han er begeistret for de lave driftsutgiftene på anlegget og fleksibiliteten. Anlegget har tre reaktortanker. Når aktiviteten er lav, er det unødvendig å benytte alle tre samtidig. Det sparer strøm.

Driftsoperatøren kan følge hele prosessen på dataskjerm. Fra samme sted overvåkes byens første, tilsvarende anlegg på Gjeving for 1500 PE. Det dekker et hytte- og ferieområde med stor variasjon i antallet beboere gjennom året.

Samarbeid

Goodtech Biovac og Haco - Hydrogeologi og avløpskompetanse as - i Rygge samarbeider fra 2002 om utslippsrensing fra spredt bebyggelse. Tanken er å tilby minirenseanlegg, naturbaserte avløpssystemer og kombinasjonsløsninger tilpasset lokale forhold og den tilstanden de lokale vassdragene er i.

Begge aktørene mener det er nødvendig med et felles miljø som behersker både prefabrikerte prosessanlegg og naturbasert renseteknologi, og som i tillegg kan gi råd om denne type renseløsninger.

Biovac-anlegg finnes i et titall land utenfor Norge. Sverige og Polen er de mest aktuelle eksportland, men også eksotiske steder som Maldivene, Filippinene, Spania og De forente arabiske emirater.

moduler

Biovac er moduloppbygget. Hver modul er et selvstendig renseanlegg. Først mottar reaktoren vann. Når tanken er full, luftes den kontinuerlig. Deretter sedimenteres slammet. Det rensede vannet tappes ut og overskuddslammet pumpes ut av reaktoren. I pausen før tanken atter tas i bruk, pulsluftes det aktive slammet i tanken for å holde biologien aktiv. Prosessen renser organisk materiale, fosfor og suspendert stoff. Minirenseanleggene er typegodkjent i strengeste renseklasse og dimensjonert med tanke på fremtidige krav.

Alle funksjoner kan fjernstyres over telenettet.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.