Biologisk fjerning av forurensning var hett på 80-tallet. Nå kan det bli aktuelt igjen

Bioremediering kan få en ny vår i nordområdene.

Biologisk fjerning av forurensning var hett på 80-tallet. Nå kan det bli aktuelt igjen
Mer bruk av bioremediering i nordområdene var tema på en konferanse om biologisk opprydning av økosystemer på land. Bildet viser Sintef-forsker Roman Netzer i gang med bioremedieringsforsøk i 2014. Foto: Thor Nielsen

Mikroorganismer er blant de mest lovende midlene for å fjerne forurensning i sjø og på land. På en internasjonal konferanse som nylig ble holdt i Moskva, ble forskere enige om å samarbeide tettere for å oppskalere metodene på en trygg og teknologisk forsvarlig måte, heter det i en pressemelding fra Arktisk råd.