DOKTORGRADER

Biokarbon erstatter fossilt karbon

Sivilingeniør Edin Henrik Myrhaug (34) fra Oppdal er kommet frem til dette i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Resultatene i arbeidet kan bidra til at norske silisiumprodusenter blir mer motivert til å bytte fra fossilt karbon til biokarbon som råstoff. Dermed kan det norske utslippet av CO 2 fra fossile karbonmaterialer reduseres.Norsk ferrolegeringsindustri produserer en betydelig andel av verdens behov for noen ferrolegeringer. Silisium produseres i smelteovner ved at karbonmaterialer brukes til å fjerne oksygen fra kvarts ved høy temperatur, slik at en kan tappe flytende silisium ut i bunnen. Gjennom ulike studier har Myrhaug sannsynliggjort at fossilt karbon kan erstattes av biokarbon uten at man får dårligere utbytte i silisiumprosessen eller dårligere kvalitet på det ferdige produktet. Som en del av arbeidet har han utviklet metoder og matematiske modeller som kan brukes til å beskrive hvordan en endring av type karbonmaterialer påvirker utbyttet i silisiumprosessen og produktkvaliteteten.Norsk ferrolegeringsindustri slipper ut CO 2 på grunn av bruken av fossilt karbon som råstoff i prosessene sine. I flere år har industrien hatt et forskningsprogram for å bestemme konsekvensene av å bytte ut fossilt karbon med biokarbon som kommer fra trær. Doktorgradsarbeidet har vært en del av dette programmet. Netto utslipp av CO 2 fra bruk av biokarbon er minimalt dersom det er en balanse mellom forbruket av biokarbon og tilveksten av trær som det lages av. Dette skyldes at trærne bruker CO 2 i fotosyntesen.Avhandlingen har tittelen «Non-fossil reduction materials in the silicon process - properties and behaviour / Ikke-fossile reduksjonsmaterialer i silisiumprosessen - egenskaper og oppførsel». Arbeidet er utført ved Institutt for materialteknologi, NTNU, med professor II Halvard Tveit som hovedveileder og professor Johan Kristian Tuset som medveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening.Edin Henrik Myrhaug er sivilingeniør (1995) fra Fakultet for elektro- og datateknikk, Norges tekniske høgskole, og har disputert for graden dr.ing. Han er ansatt som produksjonssjef for ovn 5 ved Elkem Bremanger. Her produseres silisium, som videreforedles til produktet Silgrain. Dette er meget rent og benyttes i elektroniske komponenter, solceller og keramiske materialer som må tåle store belastninger selv under ekstremt høye temperaturer.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.