Biogass-satsing i Vestfold

Biogass-satsing i Vestfold
GRØNNERE: Kommunene ønsker at biogass skal erstatte diesel i kollktivtrafikken. Illustrasjonsbilde Bilde: Atb

12 kommuner i Vestfold og 5 kommuner i Grenland i Telemark går nå sammen om utlysing av en konkurranse om bygging og drift av et større industrielt biogassanlegg.

Investeringen skal organiseres som et OPS, offentlig-privat-samarbeid.

– Disse kommunene har definert at det ikke er en kommunal oppgave å bygge og drifte et biogassanlegg. Gjennom et offentlig-privat-samarbeid ønsker de å fordele den økonomiske risikoen, sier Ivar Sørby, rådgiver i Vesar som gjennomfører konkurransen på vegne av de 17 kommunene.

Tilbyr avfall

Konkurransen er nå lagt ut som en utlysning på Dofffin.

– Vi har nå startet konkurransen med en prekvalifisering av potensielle tilbyder som ønsker å være med i konkurransen om å bygge og drifte et slikt anlegg. Kommunene kan tilby langsiktige avtaler på kommunalt kildesortert avfall og avløpsslam.

Sørby understreker at det er et sterkt ønske om at husdyrgjødsel, avfall fra landbruksvirksomhet og annet næringsavfall fra området skal inngå som råstoffgrunnlag.

Gass til bussene

I forprosjektet er det gjort estimater på samlet avfallspotensial i regionen som kan gi en energiproduksjon opp mot 60 - 80 GWh, eller en erstatning av ca. 7 millioner liter diesel årlig brukt som drivstoff.

– Intensjonen er at gass skal erstatte diesel i kollektivtrafikken. Først og fremst i busser, men taxinæringen er også veldig interessert. Det er grunn til å anta at Vestfold Fylkeskommune i løpet av høsten, gjør et forpliktende vedtak om å konvertere kollektivtrafikken til gassdrift. Men foreløpig foreligger ikke noe slikt vedtak.

Gjødsel

I prosjektet legges det opp til et samarbeid med landbruket i området.

– Planen er at bioresten, som er et biprodukt etter gassproduksjonen, skal brukes som gjødsel i landbruket. Dette produktet kan landbruket får stor glede av. Det lukter ikke ved spredning og har en høy virkningsgrad.

Snublesteiner

Reguleringsarbeidet er allerede i gang for en tomt på Rygg Industriområde i Tønsberg kommune.

– I dette området ligger det lignende virksomhet i dag og forholdene skal ligge svært godt til rette. Snublesteinen kan bli rammevilkårene, sier Sørby, som ønsker seg de samme rammebetingelsene som svenskene fikk da de startet opp med biogass.

– De fikk ti års avgiftsamnesti. Det ville også hjulpet om avgiftene på fossilt brensel økte noe og om importavgiftene stemte med kjøretøyene som faktisk blir importert.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.