Biogass- og metanmåler gjør susen ved renseanlegg

En biogass- og metanmåler gjør susen ved Sandefjord Renseanlegg

Biogass- og metanmåler gjør susen ved renseanlegg
Kanskje en liten måler, men totommerens måling av gassmengde og metaninnhold bidrar til en stabil prosess.

Sandefjord Renseanlegg

  • Renser avløpsvannet i Sandefjord kommune.
  • Har tilknyttet ca. 85 000 personekvivalenter (PE).
  • Har 55 pumpestasjoner, fire trykkøkningsstasjoner og 15 overløpsmålere.
  • Benytter primært UHF-radio mot utestasjoner, kommunal fiber mot viktige stasjoner, og GPRS for noen.
  • Har standardisert på Mitsubishi PLS-er og Siemens WinCC Scada.

Biogassmåleren

  • Endress+Hausers Proline Prosonic Flow B 200.
  • Har to utganger (4 til 20 mA), for mengde og metaninnhold.
  • Inline måling, basert på ultralyd.
  • Dynamisk måleområde (downturn) er 1:30.
  • Kan beregne verdier som korrigert volum.

Renseanlegget har installert en to tommers inline Endress+Hauser Proline Prosonic Flow B 200 etter gassklokka på anlegget.

Gassklokka mater kjeleanlegget og en gassmotor som produserer elektrisk strøm.

Les også: Vortex-måler detekterer også fuktig damp

Metaninnholdet er nøkkelen

Driftsleder Stein Jørgensen forteller til Automatisering at måleren erstatter en Vortex-måler. Den gjorde en god jobb med selve mengden, men var blind for sammensetningen av gassen. Den kunne derfor ikke bekrefte mistanken en tidligere ansatt hadde om at det var for lavt metaninnhold i selve gassen.

- Vi installerte den nye biogassmåleren for å forstå endringer i metaninnholdet i råtnetankene, forklarer han.

Ifølge driftslederen er gasskonsumentene, kjeleanlegget og gassmotoren, avhengig av en viss kvalitet for å fungere optimalt. Med kunnskap om spesielt metaninnhold, kan begge konsumentene kjøres bedre.

- Tidligere slo kjelen ut av uforklarlige årsaker. Selv om vi fikk et lite alarmras i driftskontrollsystemet, ble vi ikke kloke på årsaken, sier Jørgensen.

Les også: Ultralydmåler stiller med tre lydbaner og nøyaktighet på 0,3 prosent

Bedre kjelekontroll

 

 Sandefjord Renseanlegg har nå fått god kontroll på både mengde og metaninnhold.

- Kjelen trives best ved drøyt 60 prosent metan. Når innholdet synker ned mot 50 prosent vet vi at alarmene og kjeleproblemene starter, forteller Jørgensen, som legger til at problemkjelen nå er byttet ut.

Renseanlegget har også hatt vanskeligheter med gassmotoren ved varierende metaninnhold. Men i motsetning til kjeleanlegget liker ikke motoren for fet blanding. Ifølge driftslederen får den problemer når metaninnholdet øker mot 65 prosent.

- Ved høyere metankonsentrasjoner ser vi at eksostemperaturen øker, noe som indikerer at forbrenningen ikke er optimal, sier han.

Les også: Store elektromagnestiske mengdemåler stiller med nøyaktighet inntil 0,25 prosent

Øker stabiliteten

 

Driftssjefen medgir at gassmotorens reguleringssystem ikke er av siste mote, at nyere varianter kan være mer tolerante. Men renseanlegget er nok i godt selskap, det er mange anlegg som kjører med utstyr som har noen år på nakken.

Han understreker at det har vært nyttig å få innsikt i råtneprosessen. Det øker stabiliteten på anlegget. Nå kan renseanlegget enklere styre hvor mye organisk materiale som skal kjøres. Samtidig har behovet for feilsøking og alarmhåndtering fra både kjeleanlegget og gassmotoren blitt redusert.

- Den nye måleren har vært en lønnsom investering, konkluderer driftsleder Jørgensen.

Les også: Vortex gir robuste mengdemålinger