Bioetanol fra mais kan være langt bedre enn tidligere antatt, ifølge en ny rapport fra forskere ved Yale University. (Bilde: Colourbox)

– Bioetanol bedre enn antatt

  • Klima

En ny rapport fra flere forskere ved Yale-universitetet i USA hevder bioetanol fra mais er langt mer miljøvennlig enn tidligere antatt.

Bedre enn bensin

I et livsløpsperspektiv gir maisetanolen mellom 48 og 67 prosent reduksjon i CO2-utslippene, sammenliknet med bensin, konstaterer rapporten, som er publisert i tidsskriftet Journal of Industrial Ecology.

Førstegenerasjons bioetanol fra mais ga en reduksjon på mellom 48 og 59 %, mens drivstoff fra avanserte bioraffinerier med anaerob forbrenning ga reduksjoner på opptil 67 %.

Slike teknologier kan bringe førstegenerasjons biodrivstoff nært opptil den hypotetiske ytelsen til drivstoff fra cellulose, skriver forskerne.

Feile data

I tillegg mener Yale-forskerne at tidligere bioetanol-studier har brukt gamle, ineffektive produksjonsmetoder som bakgrunn for regnestykkene sine, og at raffineriene som er bygget siden 2004 er langt bedre i et miljøperspektiv.

Dette er også fordi flere raffinerier er bygget like ved storfeområder, og de dermed ikke trenger å tørke avfallsproduktene for transport, men heller kan gi dem direkte til dyrene.

Rapporten kommer like etter at Stanford-professor Mark Jacobson publiserte sin studie, hvor biodrivstoff ble rangert aller nederst av de fornybare energikildene.

Les også: Biodrivstoff er verst

Produksjonsboom

Økende drivstoffpriser og statlige subsidier har bidratt til å drastisk øke produksjonen av bioetanol i USA.

Fra 2004 til 2008 økte antallet raffinerier fra 81 til 139, og produksjonskapasiteten nesten triplet seg, fra 13 til 30 milliarder liter.

I tillegg er 61 nye raffinerier under bygging, og man anslår at kapasiteten vil øke med ytterligere 20 milliarder liter innen to år. Det er rundt 10 prosent av USAs drivstoff-forbruk.

Les også: