KRAFT

Bioenergi frykter ikke naturgass

ADVARER: -  Innføring av CO2-avgift på naturgass vil virke mot sin hensikt, mener Per Kragseth i Norsk Gassforum.
ADVARER: - Innføring av CO2-avgift på naturgass vil virke mot sin hensikt, mener Per Kragseth i Norsk Gassforum.
Mona Sprenger
21. sep. 2006 - 08:00
Vis mer

– Denne rapporten dokumenterer at naturgass er svært fornuftig og ingen trussel for bioenergi og fjernvarmeanlegg, sier Per Kragseth, styremedlem i Norsk Gassforum. Han ser ingen ulemper med å bruke å bruke naturgass. Helt frem til 2015 vil naturgass kunne erstatte fossile brennstoffer, ifølge Kragseth.Overrasket

Miljøregnskapet er utarbeidet av Norsk Energi på oppdrag fra Norsk Gassforum og Norsk Naturgassforening. Morten Soma, avdelingsleder for miljø og sikkerhet i Norsk Energi, ble overrasket over enkelte av resultatene:

– Jeg hadde trodd at enkelte av konklusjonene ville gått i en annen retning. Jeg hadde på forhånd en mistanke om at naturgass ville være en reell konkurrent til bioenergi og utbygging av fjernvarme i norske tettsteder. Tvert i mot viser rapporten at naturgass vil være en viktig energibærer som spisslast i norske fjernvarmeanlegg, sier han.

Rapporten viser at av de ca. 1,7 TWh naturgass som ble omsatt ved utgangen av 2005, har 0,6 prosent erstattet biobrensel, og av de ca. 9,7 TWh naturgass som forventes omsatt i 2015, er det beregnet at under 1 prosent kan være i konkurranse med biobrensel.

– Konkurranseflaten mellom biobrensel og naturgass er dermed svært liten, sier Soma.– Veldig fordelaktig

Naturgass har vært benyttet i Norge i 12 år, og har i hovedsak erstattet fyringsolje og marin diesel. Ifølge miljøregnskapet er 30 prosent brukt til bedring av kraftbalansen.

– Dette har gitt betydelige miljøgevinster. Naturgass har gitt en meget betydelig reduksjon i utslippene til luft av blant annet CO 2, nitrogenoksider (No x), svoveloksider (SO 2) og partikler. Industri og virksomheter som har tatt i bruk naturgass kan dokumentere både utslippsreduksjoner og økonomiske gevinster, sier Kragseth.

Miljøgevinsten ved en betydelig økning av innenlandsk bruk av gass i Norge har flere ganger vært oppe til diskusjon. Miljøregnskapet er derfor beregnet ut fra dagens bruk samt forventet gassbruk i 2010 og 2015.

– Resultatet av beregningene for 2015 viser at miljøkostnadene ved overgang fra andre energibærere til naturgass vil bli redusert med om lag 500 millioner kroner.2
Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

CO -avgift får konsekvenser

I dag er naturgass fritatt for grunnavgift og CO 2-avgift. Fra enkelte hold har det vært foreslått å innføre CO 2-avgift på naturgass. Dette vil ifølge miljøregnskapet få uheldige konsekvenser:

– Salget av naturgass i 2015 vil ved en eventuell CO 2-avgift bli redusert med 20 prosent. Dette vil primært komme av redusert konvertering fra tungolje til naturgass. En eventuell fjerning av dette avgiftsfritaket vil bremse utviklingen mot bærekraftig og miljøvennlig bruk av naturgass i Norge, sier Kragseth, og viser til at innføring av CO 2-avgift vil øke CO 2-utslippene med 200000 tonn pr. år og altså virke mot sin hensikt.NOx-utslippene

Ifølge miljøregnskapet vil naturgass som erstatning for andre energibærere i 2015 redusere de globale NO x-utslippene med om lag 6050 tonn. Regjeringen varsler i det reviderte nasjonalbudsjettet at de tar sikte på å innføre en avgift på NO x-utslipp fra 1. januar 2007. Avgiften skal bidra til at utslippene kommer ned til 156000 tonn i 2010, slik at Norge kan oppfylle sine miljøforpliktelser i Gøteborg-protokollen.

– Bruk av naturgass er den aller mest effektive måten vi kan ta i bruk for å oppfylle forpliktelsene i Gøteborg-protokollen. Det gjelder særlig bruk av naturgass på skip, sier Kragseth.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.