KRAFT

Biodrivstoff kan skade miljøet

UTILSIKTEDE KONSEKVENSER: Dyrking av soya er hovedårsak til avskogingen i Amazonas. Det er stor etterspørsel etter soya til ulike formål, nå i økende grad også til produksjon av biodrivstoff.
UTILSIKTEDE KONSEKVENSER: Dyrking av soya er hovedårsak til avskogingen i Amazonas. Det er stor etterspørsel etter soya til ulike formål, nå i økende grad også til produksjon av biodrivstoff.


Rapporten ble lagt fram av FN Energi i begynnelsen av mai. Rapporten drøfter problemet med at dagens produksjon av bioenergi i stor grad baserer seg på høyverdige planter som kan brukes som menneskemat eller dyrefôr.

Rapporten peker på følgende paradoks: ”Rask vekst i produksjon av flytende biodrivstoff vil legge beslag på store deler av verdens land- og vannressurser, i en tid hvor etterspørselen etter mat og skogprodukter øker raskt.”

Skeptisk til biodrivstoff

FN-rapporten viser til forskning som mener det er bedre å bruke biomasse til varme og kraft enn drivstoff til transportsektoren.

Dette er både den beste og billigste måten å redusere drivhusgassutslipp det neste tiåret. FN-rapporten står dermed i en viss motsetning til den norske rapporten ”Fra biomasse til biodrivstoff” som ble lagt fram for et par uker siden.

Slik kommenterer rådgiver Andreas Bratland i Nobio FN-rapporten.

Innrømmelse

– Vi er enige i at man på kort sikt har en større klimagevinst ved å bruke biomassen stasjonært, til produksjon av varme og elektrisitet. Men hvis vi ser mer enn ti år fram i tid, så har dette trolig endret seg. Da finnes det flere klimanøytrale alternativer i stasjonær sektor, mens det fortsatt finnes hundrevis av millioner eksosrør spredt rundt på verdens bilveier, hvor vi ikke har noen mulighet til å fange CO2en. Jeg tror den utslippskilden til slutt vil stå igjen som den vanskeligste å kutte i, og der vet vi at biodrivstoff (eller biobasert drivstoff) fungerer. Derfor er det viktig å sørge for at det skjer en markeds- og teknologiutvikling også innen biodrivstoff, argumenterer Nobio-rådgiveren.

Bidrar til avskoging

I dagens opphetede CO2-debatt blir andre miljøproblemer lett mindre synlig. FN er bekymret for at bioenergi ikke er så miljøvennlig som det kan virke hvis man kun vurderer den ut fra CO2-utslipp.

”Etterspørselen etter biodrivstoff har akselerert avskogingen av primærskog til fordel for palmeoljefelt, spesielt i sørøstlige Asia”, heter det.

Jan vak Aken, rådgiver på biodrivstoff i Greenpeace, sier det slik til Associated Press:

- Miljøet dreier seg om mer enn klimaendring. Klimaendring er den mest presserende saken, men du kan ikke slåss mot varmere vær ved å avskoge Indonesia, sier han.

Nobio stiller seg skeptisk til sammenhengen mellom biodrivstoff og avskoging.

– Kom med dokumentasjonen. Hvor mye av avskogingen i Indonesia skyldes ny produksjon av bioenergi til drivstoff? spør Nobio-rådgiver Bratland tilbake.Demonstrasjoner

I Mexico har det også vært store demonstrasjoner mot høye priser på tortilla, som er basert på mais.

Ifølge Nobio og den norske rapporten skyldes dette hovedsakelig tørke og at meksikanske myndigheter har utstedt for få importlisenser. Men mange mener likevel at etterspørselen etter biodrivstoff bidro til å presse opp prisen på mais.

I USA har flere medier skrevet om at prisen på melk har økt ganske betydelig, fordi kuas fôr blir dyrere når kubonden må konkurrere på fôrpris med energitørste amerikanere. Også i Europa har det vært meldinger fra næringsmiddelindustrien, som er bekymret for at høye priser på rapsolje bidrar til å øke prisen på matvarer.

FN-rapporten er eksplisitt bekymret for virkningen etterspørselen etter biodrivstoff har for verdens fattige, fordi prisen på mais og sukker har økt den siste tiden på grunn av økt etterspørsel etter biodrivstoff.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.