ENERGI

Biobuss for Fredrikstad

Driftssjef Knut Lileng ved avløpsrenseanlegget Frevar sier til Kommunal Rapport at alternativet til bussdrift var å brenne gassen i en fakkel. Gassen inneholder 94-96 prosent metan. Gass som drivstoff reduserer støynivået, er luktfritt og reduserer dieselbruken – i tillegg til transporten av diesel til det lokale tankingsanlegget.

Initiativet til biogassbussene kommer fra Fredrikstadistriktets Rutebiler AS.

Les mer om: