ENERGI

Biobrensel for Kyoto

Oddvar Lind
19. okt. 2004 - 07:56

Utnyttelsen av nye fornybare energikilder som for eksempel bioenergi, går meget langsomt her i landet.

Det mener adm. direktør Egil Evensen i TEV Fjernvarme i Trondheim. Han er en av pionerene i fjernvarmeutbyggingen i Norge.

- I dag finnes det ikke noe velfungerende marked for bioenergi i Norge, inkludert briketter. Derfor blir det vanskelig for seriøse aktører å satse på bioenergi, understreker Evensen.

Han er en av innlederne på seminaret om næringsutvikling med nye energiteknologi som arrangeres i Folkets Hus i Oslo 2. til 3. desember. Biobrenselmarkedet i Norge - barrierer og muligheter er et viktig tema. Flere sentrale aktører fra bransjen deltar som innledere.

Store ressurser

- Vi har store ressurser av bioenergi i Norge, anslagsvis 30-40 TWh, og det er store forventninger knyttet til bruken av biobrensel. Men for å utnytte disse ressursene, må rammebetingelsene bli vesentlig bedre. Her kan norske myndigheter lære mye av våre nordiske naboland som virkelig har satset på bioenergi, påpeker Evensen.

Bortsett fra industrien - der det brukes 7-8 TWh bioenergi - har satsingen på bioenergi i Norge gitt små resultater. 25 år med statlige bidrag har resultert i 0,5 TWh ny bioenergi. Det burde ha fått myndighetene til å innse at det trengs nye tiltak og virkemidler for å utvikle dette markedet. Både avgifter, tilskudd og grønne sertifikater kan brukes her, legger han til.

Avfallsenergi fungerer

Evensen viser til at markedet for avfallsenergi i Norge fungerer som det skal. - Det er reell konkurranse mellom aktørene, og det bygges ut ny kapasitet for forbrenning av avfall. Men det er fortsatt overskudd av avfall i Norge, og mye av dette eksporteres til Sverige, sier han.

- Av dagens fjernvarmemarked på rundt 2 TWh i Norge utgjør avfallsenergi ca. 50 prosent. Totalt har avfallsenergien et utnyttbart potensial på bare 3-4 TWh i Norge. Derfor er det så viktig å komme i gang med en skikkelig utnyttelse av biobrensel hvor ressursene er mye større. Dette burde ha skjedd for minst 10 år siden, da myndighetene innså at de store vannkraftprosjektenes tid var over, påpeker Evensen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.