Bimbear lager bim-modeller av alt fra gulvstøp til møbler

– Vi lager bim-komponentene slik at arkitektene kan konsentrere seg om arkitekturen, sier Anders Høgsnes i Bimbear.

Bimbear lager bim-modeller av alt fra gulvstøp til møbler
Her har Bimbear designet 3D-modell av en modulbenk fra Vestre. Illustrasjon: Bimbear

Statsbygg og andre store entreprenører har for lengst begynt å stille krav om tredimensjonale, digitale modeller av alt som skal være med i nye bygg. I en kravspesifikasjon fra entreprenøren Hent het det allerede i 2014 at arkitektene måtte designe bygningsinformasjonsmodeller (bim) av samtlige bygningsdeler. Det eneste unntaket var «kabler og trekkrør med diameter under 22 millimeter».