BIM-guttene klare til innsats

BIM-guttene klare til innsats
BIM-GUTTENE: Fra venstre: S. Anstein Skinnarland, leder for BIM-utvikling i Cowi, Kaare Kleven, prosjektdirektør i Sweco, Thor Ørjan Holt, BIM-ansvarlig i Multiconsult, Bård S. Hernes, divisjonsdirektør for informasjonsteknologi i Norconsult, Jo Ulltveit-Moe, divisjonsleder i Asplan Viak og avdelingsleder John Matland fra Rambøll. Bilde: Joachim Seehusen

Dette er BIM

 • BIM er forkortelse for Building Information Model, eller bygningsinformasjonsmodeller på norsk. Det er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder informasjon og koding for et helt byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon osv. Forskjellige aktører kan hente den informasjonen de har behov for.
 • I BIM benyttes den åpne standarden IFC (Industry Foundation Classes), som administreres av buildingSMART International (tidligere IAI). buildingSMART standardene er ISO-standarder og er dokumentert på Express data definition language som også er utviklet som en ISO-standard.
 • En forutsetning for å bruke BIM effektivt og med stor nytte er at programvareleverandørene ikke benytter proprietære standarder, derfor IFC.
 • IFC oppsto i USA i 1994, da en gruppe på 12 bedrifter i byggenæringen bestemte seg for at nå var det nok av proprietære standarder. I dag ligger Norge og de øvrige nordiske landene langt fremme i bruk og utvikling av BIM.

Her er fempunkts-mandatet

 1. Kundene skal motiveres til å benytte BIM.
  Gruppen skal jobbe for kompetansehevning og motivere kunder og samarbeidspartnere til å bruke BIM.
 2. Stille krav til programvareleverandørene.
  Gruppen skal identifisere de viktigste utfordringene med dagens programvare og bruke sin styrke til å stille krav. Bruk av åpne standarder står sentralt.
 3. Arbeidsmetoder for bruk av BIM.
  De seks bedriftene skal dele erfaringer om hvordan de som rådgivere best kan arbeide i flerfaglige BIM-prosjekter og fokusere hvordan fagkompetansen til rådgiverne kan inkluderes i prosessen for å skape gode bygg og merverdi for kunden.
 4. Samarbeide med BuldingSmart Norge.
  Gruppen skal søke samarbeid og være med å videreutvikle IFC, IFD og IDM sammen med andre aktører.
 5. Juridisk håndtering av BIM-kontrakter.
  Gruppen skal arbeide for å implementere BIM i kontraktene og se på hvordan BIM reflekteres i kontraktenen når det gjelder bruk, ansvar og eierskap.

I juni i fjor signerte direktørene en avtale om BIM-samarbeid. Nå er en strategi ferdig utviklet og arbeidet med en handlingsplan godt i gang. Det har tatt tid, men de seks mener det har vært nødvendig.

– Vi er konkurrenter. Vi kan ikke pålegge oss selv et mandat som går på tvers av firmainteressene, sier prosjektdirektør Kaare Kleven fra Sweco.

De øvrige nikker bifallende. Alle er enige om at dette initiativet har vakt oppmerksomhet langt utenom Norges grenser. Det er ikke hverdagskost at bedrifter som til daglig konkurrerer beinhardt om de samme jobbene, stikker hodene sammen og blir enige om å dele ikke bare erfaringer men også problemer. Til sammen har de seks 80 prosent av rådgivermarkedet i Norge, nå skal både programvareleverandører, byggherrer og andre samarbeidspartnere få merke at BIM-guttene er klare til handling.Programvare

– Vi kjøper programvare for millioner av kroner hvert år. Likevel når vi ikke frem til beslutningstakerne, sier Thor Ørjan Holt fra Multiconsult.

Det er også et problem for leverandørene når forskjellige brukere vil ha forskjellige løsninger. Nå vil de seks ringe hverandre i stedet for å ringe support. De oppretter arbeidsgrupper for de forskjellige programmene, og deler både ønsker, forslag og problemer. Det skal føre til entydige og samkjørte krav til hvordan de vil har programvaren. Kravet til full åpenhet er absolutt og de forventer gjennomslag. Leverandørene har allerede merket seg at noe er på gang.

– De har ringt alle sammen for å fortelle hvor flinke de er, bekrefter de seks.Ser til Norge

Hos mange leverandører, spesielt de store internasjonale, er det fortsatt flere som forsøker å holde på proprietære standarder. De norske rådgiverne tror ikke det vil gå i lengden.

– Mange programmer fungerer fint hver for seg, men når de skal brukes sammen med andre kan det bli vanskelig, derfor er det så viktig å få fullt gjennomslag for helt åpne standarder, sier Bård Hernes fra Norconsult.

Kleven mener å se at også de store er i ferd med å endre holdning.

– De ser til Norge, vi ligger langt fremme og vi blir hørt. Det er en klar trend nå at de innser at åpne standarder må komme. Det er også nedfelt i strategien til BuildingSmart International at dette må prioriteres. De er nødt til å høre å oss når vi sammen forteller dem hvordan vi vil ha det, sier Kleven.Kundene må våkne

Rådgiverne nøyer seg ikke med å stille krav til programvareleverandørene. Også kundene må våkne og innta en bevisst holdning til en verden der fri flyt av digital informasjon blir viktigere og viktigere for å få et byggeprosjekt i havn på best mulig måte. "Byggherrer utvikler egne strategier som spriker i alle retninger. " heter det i strateginotatet til BiM-gruppen.

– Vi ser en fare i hvordan bruken og forståelsen av BIM spriker i byggenæringen. Hvis våre kunder stiller helt forskjellige krav til oss, blir det en uutholdelig situasjon som vil begrense konkurransen, sier Jo Ulltviet-Moe fra Asplan Viak.

– Vi må også motivere kundene. Når vi kjøper programvare og endrer våre arbeidsrutiner i stor grad for å tilpasse oss utviklingen må de bestille, sier John Matland fra Rambøll.

– Det ligger en merverdi her, også for kundene, vi må få dem til å se det. Ellers blir det mer frustrasjon enn nytte, mener Holt.

I avtalen mellom de seks bedriftene heter det at arbeidet skal fortsette inntil målsettingen er oppnådd. En gang hvert år skal arbeidet evalueres.

Les også:Les mer om: