NETTARKIV

Billigere boring

20. juni 2000 - 14:39

Gevinsten vil innebære en verdiøkning på mer enn 70 prosent i forhold til forventet resultat med eksisterende teknologi. Stikkordene er mer olje, raskere tempo og lavere kostnader.

Lønnsomheten for oljefelt på norsk sokkel kan forbedres kraftig dersom det satses på den nye metoden for brønnboring. Den går ut på at tappingen fra reservoaret begynner mens boringen pågår, i motsetning til tradisjonell teknologi der brønnen må ferdigstilles i sin helhet før tappingen kan begynne. I bransjen kalles dette underbalansert boring (UBD).

En rekke mindre felt, som ellers ville ha blitt liggende urørt, blir lønnsomme og kan bli lønnsomme med dene metoden. Hvilket gir en betydelig tilleggsgevinst i form av industrikontrakter og arbeidsplasser.

Fem hovefagstudenter ved Institutt for petroleumsteknologi har utredet dette i et forprosjekt som professor Arild Rødland har ledet. Dette er det samme miljøet som begynte utviklingen av horisontal boring i Norge tidlig på 1980-tallet. Horisontal boring fikk senere enorm betydning for oljevirksomheten og var en hovedårsak til økningen av statens inntekter fra oljevirksomheten på 90-tallet.

UBD har muligheter til å bli en lignende verdiskaper på norsk sokkel dersom metoden utvikles og tas i bruk. Hovedgevinsten ved UBD er at reservoaret skades mye mindre ved gjennomboring enn ved konvensjonell teknologi. Som en følge vil oljeproduksjonen komme fortere i gang, nå større høyde og vare lenger. Dessuten øker borehastigheten med UBD. Tida for ferdigstilling av en brønn blir dermed mindre. Det er også muligheter for at antall brønner pr. reservoar kan reduseres.

Borekostnadene, som er det største kostnadselementet ved feltutvikling på norsk sokkel, blir dermed redusert. I tillegg kommer gevinsten ved at tappingen kan begynne mens boringen pågår. Dermed kommer inntjeningen i gang på et tidligere tidspunkt.

Innvendingen mot UBD har vært av sikkerhetsmessig art. Sikkerheten under boring på norsk sokkel bygger på en to-barriere-filosofi som har utelukket UBD med noen spesielle unntak. I forbindelse med forprosjektet er det tatt frem nye konsepter for utstyr og metode som innebærer at UBD kan tas i rutinemessig bruk offshore uten at det inngås kompromisser med hensyn til sikkerheten. Metoden er brukt flere steder i utlandet med angivelig gode resultater.

Institutt for petroleumsteknologi arbeider nå mot en utviklingsfase som kan gjøre UBD til en hovedmetode for boring. Samtidig blir det satset på en kompetanseheving av norsk borepersonell.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.