ARBEIDSLIV

Billig nett-undervisning

Odd R. Valmot
1. mars 2004 - 08:06

- Hvorfor bruke masse tid og penger på å reise på kurs, når det er mulig å benytte utstyr bedriftene allerede har til å få undervisningen inn i egne lokaler, spør 1. amanuensis ved sebra - Senter for bredbåndsanvendelser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, John B. Stav.

For et par år siden installerte selskapet YIT Building Systems (tidligere ABB) i et videokonferanserom på høyskolen. Da ble de spurt om hvorfor de ikke tok egen medisin og brukte slik teknologi for å drive internopplæring av ansatte ved de rundt 70 avdelingskontorene rundt om i landet.

På tross av sin spisskompetanse, ble YIT svar skyldig og resultatet er blitt til et spredningsprosjekt. Prosjektet er delfinansiert av Kompetanseutviklingsprogrammet via Nasjonalt senter for Voksenopplæring (VOX).

Målet er å spare tid og penger på YITs kursbudsjetter. I løpet av to gjennomførte interne dagskurs for 38 deltakere tre ulike steder i landet, har bedriften spart rundt 50.000 kroner. Alternativet hadde vært å sende deltakerne fra to av stedene til det tredje for undervisning.

Utnytte utstyr

Bedrifter som satser på denne typen opplæring, slipper ikke unna investeringer, men noe av hensikten med prosjektet er å utnytte mest mulig av det teknisk utstyret som allerede finnes, slik som PC-er og videoprosjektører.

Det er ingen ting i veien for å bruke en tradisjonell ISDN-forbindelse til å overføre video. I dag benyttes H264-basert kompresjon. Det gir god videokvalitet på en seks ISDN-kanaler, til sammen 384 kbit/s.

Bredbånd, spesielt på de stedene der det allerede finnes, er billigere. Med en bitrate på 768 begge veier oppnås nesten TV-kvalitet på bildene. Tandbergutstyret de bruker i prosjektet klarer hastigheter helt opptil 3 Mbit/s.

På sendesiden kreves det tyngre utstyr til i overkant av 300.000 kroner, mens de desentrale kurslokalene klarer seg med utstyr til rundt 100.000.

Videooverføringen presenteres på en TV-skjerm, eller i større format med en videoprosjektør. Annen tilleggsinformasjon i form av presentasjoner og dokumenter overføres på PC-er som kobles sammen over nettet.

Inntil tre

- Det er først når det er mennesker på mer enn ett sted som skal undervises, at denne teknologien kommer fullt til sin rett, sier Stav.

- Hvis det bare skal undervises på ett distriktskontor, kan det i enkelte tilfeller være like effektivt å sende instruktøren med fly. Skal folk fra to eller tre kontorer samtidig få opplæring, er IT-løsningen ypperlig. Blir det mer enn fire steder, blir det vanskelig å holde effektiv kontakt med alle samtidig, og det blir lett forvirring når folk på de ulike stedene spør og diskuterer. Det er mulig å løse ved å innføre tale etter tur, men det hele blir mer kringkasting enn en effektiv toveis interaksjon.

Stav mener prosjektet med all tydelighet viser at det er mye å spare på å bruke IT for å erstatte reiseutgifter og tapt tid. Spesielt bedrifter med mange ansatte, fordelt på mange steder rundt om i landet, har mye å hente. Deltakere som har brukt den nye undervisningsteknologien, oppdager også at de kan benytte utstyret på andre områder enn til kurs som f. eks. å avholde prosjektmøter.

- Utfordringen vår er å informere bedrifter i hvordan de best utnytter utstyr de allerede har sammen med undervisningsressurser til å redusere kostnadene på denne måten, sier Stav.

Samsending til flere avdelingskontorer bidrar ikke bare til lavere kostnader, men også til raskere gjennomføring av kompetanseoppbygging som igjen gir raskere verdiøkning i selskapet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.