Euro 6

Bilindustrien vil utsette nye utslippskrav

Møter motstand fra miljøorganisasjoner.

Fra produksjonen av nyeste generasjon Golf.
Fra produksjonen av nyeste generasjon Golf. (Foto: Volkswagen AG)

Møter motstand fra miljøorganisasjoner.

Den europeiske interesseorganisasjonen for bilprodusenter, ACEA, har kontaktet EU-kommisjonen med ønske om utsettelse av enkelte av EUs kommende utslippskrav.

I et brev (PDF) datert 18. juni skriver ACEA-leder og Fiat Chrysler-sjef Mike Manley at koronanedstenging av fabrikker har ført til en opphoping av kjøretøy som ikke oppfyller ulike kommende Euro 6-standarder for forskjellige kjøretøykategorier.

Euro 6 regulerer hvor mye NOx, karbonmonoksid, ufullstendig forbrente hydrokarboner og partikler et kjøretøy kan slippe ut. 

ACEA estimerer at produsentene sitter med 600.000 kjøretøy som ikke oppfyller kravene til personbiler, som trer i kraft 1. januar 2021. Derfor ønsker de å utsette kravene et halvt år, og viser til at Kina og Japan har utsatt innføring av nye utslippskrav som følge av koronasituasjonen.

Les også

– Ikke riktig respons

Dette får miljøorganisasjoner i Europa til å steile. I et felles brev (PDF) til EU-kommisjonen skriver den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC, det europeiske miljøbyrået EEB, folkehelsealliansen EPHA og miljøorganisasjonen Transport & Environment at innholdet i brevet fra ACEA bekymrer dem.

De mener at en svekkelse av utslippskravene ikke er riktig respons på krisen Europa nå står oppi. Å utsette kravene vil skape en farlig presedens, mener de.

De viser til en rapport fra EEA i 2019, som viser at 400.000 tidlige dødsfall hvert år i EU  kan tilskrives luftforurensning fra forbrenningsmotorer.

– Dette er spesielt bekymringsfullt i satt i sammenheng med nåværende folkehelsekrise, når helseeksperter advarer om at luftforurensning sannsynligvis gjør mennesker mer utsatt for Covid-19, skriver de.

De viser også til en undersøkelse som viser at 2 av 3 som bor i byer ikke ønsker å gå tilbake til nivåene med forurensing som var normalt før koronaepedemien.

– Har fått mer enn nok tid

Derfor mener de at pandemien ikke kan brukes som en unnskyldning for å utsette utslippskrav som ble bestemt for mer enn ti år siden. 

– Industrien har blitt gitt mer enn nok tid til å få kjøretøy som oppfyller kravene på markedet, og den nødvendige teknologien for å begrense utslipp har vært tilgjengelig lenge, skriver forfatterne.

I ACEAs brev til kommisjonen hevdes det at en utsettelse av kravene ikke vil ha noen praktisk betydning for luftforurensingen. Dette mener de undertegnede er feil, ettersom undersøkelser har vist at biler som ikke oppfyller kravene i praksis kan ha et utslipp som ligger over kravet i reell bruk.

En Volkswagen TSI bensinmotor fra nyeste generasjon Golf.
En Volkswagen TSI bensinmotor. Foto: VW

De viser også til undersøkelser som har vist at det er en reduksjon i NOx-utslipp på biler som har den kommende Euro 6d ISC-FCM-standarden sammenlignet med dagens Euro 6d TEMP-standard. Å fortsette å selge biler med dagens standard vil derfor ha en negativ påvirkning på luftkvaliteten, mener de.

De mener mener også at det er flere interesser enn bilindustriens som må høres, og advarer mot at diskusjonene blir en bilateral samtale mellom kommisjonen og bilindustrien.

Ønsket om utsettelse gjelder ikke bare personbiler, men også varebiler og tunge kjøretøy.

– Pragmatisk respons

ACEA-lederen påpeker at coronasituasjonen ikke bare har skapt problemer for bilprodusentene. Det har også vært avbrudd i typegodkjenningsprosessene. Rundt 2100 typegodkjenninger for utslippssystemer mangler fremdeles som følge av dette, argumenterer han.

Manley mener derfor at det er berettiget med en pragmatisk respons med tanke på utfordringene bilindustrien i Europa nå står overfor.

I en uttalelse til Autonews understreker en representant for ACEA at organisasjonen ikke har tatt til orde for en utsettelse av kravet om maksimalt 95 gram CO2 per kilometer i snitt fra 2021.

EU-kommisjonen er i ferd med å lage et lovforslag for neste steg i Euro-standarden. Dette skal etter planen legges frem neste høst, og er ventet å tre i kraft i 2025. Bilindustrien har allerede uttrykt skepsis til å gjøre kravene enda strengere enn i dag for raskt.

Les også

Kommentarer (30)

Kommentarer (30)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå