KRAFT

Biler vil bruke vanlig drivstoff i framtida

KLAR TIL START: Bilene i Shell Eco-marathon trilles frem til start.
KLAR TIL START: Bilene i Shell Eco-marathon trilles frem til start.Bilde: Truls Tunmo
Truls Tunmo
5. okt. 2006 - 10:17

Shell engasjerer seg i utvikling av alternative drivstofftyper, men tviler på at noe annet enn petroleumsbaserte vil gjøre seg gjeldende i overskuelig framtid.

Shells enorme drivstofflaboratorium i nærheten av Manchester, som er en del av Shell Global Solutions, har et mål i overskuelig fremtid:

Neste generasjon

Å tilpasse konvensjonelt drivstoff slik at det går hånd i hånd med motorutviklingen, med lavere forbruk og lavere utslipp som resultat. I tillegg forskes det intenst på andre generasjons biodrivstoff og GTL (Gas to liquid) – naturgass som omgjøres til flytende drivstoff. Når det gjelder bensin er det i hovedsak to ting som gjelder, ifølge Adrian Groves i Fuels Technology Group i Shell.

– Nye bensinadditiver vil gjøre forbrenningen bedre, i tillegg til friksjonsreduserende additiver som fører til at mer energi i bensinen sørger for fremdrift av bilen, og at mindre energi tapes gjennom friksjon. I diesel gjelder det å tilføre rensende additiver som gjør at innsprøytningsdysene i dieselmotorene opprettholder spraymønsteret som er nødvendig for en optimal forbrenning, som igjen fører til lavere utslipp, sier Groves.

GTL

GTL er en komponent som kan blandes i flytende drivstoff, og som foreløpig brukes i diesel. I Tyskland brukes allerede denne komponenten i Shell V-Power diesel med inntil 5% tilsetning.

– Det er store gassressurser i verden der det er lite kommersiell bruk av gass, for eksempel i Malaysia i Asia og i Qatar. Herfra er det mye lettere å transportere flytende drivstoff enn å transportere gass. GTL er en komponent som lett kan blandes inn i diesel, den har høyt cetantall, det vil si god tennvillighet og er svovelfri. Shell forsker på å kunne bruke mer GTL i fremtidens diesel som fører til lavere lokal forurensing og et mer effektivt produkt, sier Groves.

Han legger til at ved å bruke gassen på denne måten, utnyttes også eksisterende naturressurser bedre.

Biodrivstoff

Det forskes også intenst på andre generasjons biodrivstoff, der trevirke brukes som råstoff for produksjon av etanol som kan blandes i bensin eller BTL (Biomass to liquid) som kan blandes i diesel.

– For Shell er det viktig å utvikle og produsere andre generasjons biodrivstoff. Først da vil man kunne se en reell effekt på CO2-utslippet. Fremstillingsprosessen av andregenerasjons biodrivstoff er mye mer energieffektiv enn mange av førstegenerasjons produksjonene, sier Adrian Groves.Langt frem

Ifølge Robert Jørgensen, avdelingsleder drivstoffteknologi ved Produktteknisk Kompetanse- og Servicesenter hos Statoil ASA på Mongstad, er det langt frem før hovedtyngden av biler går på annet drivstoff enn det konvensjonelle.

– Ja, de neste 20-30 årene vil det overveiende være bensin og diesel som teller. Men allerede om et par år vil andre generasjons biodrivstoff være inne på markedet og gradvis vokse, sier Robert Jørgensen.

Les mer om: