MOTOR

Bilen styrer bybanens fremdrift

DESIGNKONKURRANSE: Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad med vinnerutkastet for bybanens endestasjon i Bergen sentrum.
DESIGNKONKURRANSE: Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad med vinnerutkastet for bybanens endestasjon i Bergen sentrum. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
30. okt. 2006 - 07:30

Banestrekningen

  • Går fra Bergen sentrum, utenfor den gamle Telegraf-bygningen, til Jenbanen, Bergen bibliotek og busstasjonen. Videre snor den seg bort til Lars Hillesgate og Høgskolenteret, over broen mellom Puddefjorden til Store Lundgårdsvann, videre til Danmarksplass, Inndalsveien ut til Minde. Videre i tunnel til Sletten og frem til Slettebakken, deretter i tunnel fram til Fantoft, ny tunel videre til Paradis, delvis i dagen og delvis tunel frem til Hop, før den gå i dagen frem til Nestun.
  • Totalt 15 stasjoner. Kjøretid 21 minutter, snitthastigheten er beregnet til 28 km/h. I rushtiden et tog hvert 5. minutt, ellers hvert 10. minutt.

Tog

  • Sporvidde: 1435 mm.
  • Spenning: 750 Volt.
  • Vognsett med 80 sitteplasser og cirka 200 ståplasser.
  • 12 vognsett, hvorav 10 skal være i drift og to i reserve/vedlikehold.

Bybanen i Bergen skal gå i egne traseer uten annen trafikk. Det er forutsetningen for at togene skal være presise og i rute.

Der hvor banen skal krysse annen trafikk, skal den ha forkjørsrett ved lysregulerte kryss.

Store samarbeidskrav

- Utfordringen ligger i Bergensdalen og Fjøsangerveien. Disse to hovedtrafikkårene må kunne ta trafikken som i dag følger Inndalsveien, altså den gamle hovedinnfartsåren inn til Bergen, forteller prosjektdirektør Rune Haugsdal.

Deler av bybanens traseer ligger i gater og veier der det i dag er normal biltrafikk. Det setter store krav til planlegging og samarbeid med veimyndighetene for å finne en riktig fremdriftsplan.

Ingen åpningsdato

- Vi ønsker å påføre bilistene minst mulig ulemper i anleggperioden. Et litt annet atferdsmønster og omkjøringer må de regne med, men ikke slik at det går ut over flyten i trafikken, understreker Haugsdal.

Siden en del er uavklart når det gjelder den trafikale situasjonen, ønsker ikke Haugsdal å komme med en åpningsdato for bybanen.

Halv milliard

I statsbudsjettet for 2007 er det bevilget 497 millioner kroner til prosjektet.

- Dette er nok for oss for å komme videre, forteller Haugsdal, som ikke ser finansielle hindringer for utbyggingen. Allerede i første kvartal 2007 skal det utlyses anbudskonkurranser på tre delstrekninger langs banen.

Tunnelutfordringer

- Det er mulig vi deler traseen opp i fire, forteller utbyggingssjef Jostein Fjærestad. Det er særlig strekningen fra Fantoft til Nestun som kan splittes i to på grunn av de store tunnelarbeidene her.

De største utfordringene for selve byggingen blir passeringen av en rekke tekniske installasjoner, broer, kloakkledninger og tunneler.

- Her må vi finne løsninger som kan kombineres med våre økonomiske rammer, sier Fjærestad.

Økende popularitet

Til tross for stor motstand i befolkningen da planene ble lansert, ser det ut til at entusiasmen er i ferd med å bre seg. Stadig flere næringsdrivende ønsker at banen skal passere nettopp deres beliggenhet.

De store befolkningsentraene, vest og nord for byen, ønsker også sin del av banen. Politikerne ønsker i første omgang at banen skal forlenges til flyplassen Flesland og de to områdene Kokstad og Sandsli.

Starter til våren

- Vi starter reguleringsarbeidene for strekningen Nestun - Oasen allerede til våren, sier Haugsdal.

Prinsippet for driften blir med matebusser til bybanen i rushtrafikken. Ellers vil det tilbys «park and ride»-opplegg, altså parkeringsavgift og bybanebillett på en og samme betaling.

Betaling uavklart

- Vi har ikke avklart hvordan dette skal gjøres. Det må samordnes med den øvrige kollektivtrafikken i Bergen, forteller Haugsdal.

Derfor er det ikke avklart hvilket betalingssystem og takster som skal brukes.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.