BILDESERIE: Nye Oslo S

FRA LUFTA: Oversiktsbilde av vinnerforslaget. Space Groups prosjektbeskrivelse forteller at nord-sør-aksen skal styrkes med et gjennomgående bygg (i gult) fra Schweigaardsgate i retning Operaen. En iøynefallende hotellbygging preger Øvre Jernbanetorg, mens en utendørs passasje leder fram til sporene og den nye inngangen. (Bilde: ROM Eiendom)
FJORDPORTEN: I tegningene strekker den gjennomgående bygningen seg fra Schweigaards gate til Dronning Eufemiasgate i Bjørvika. I bakgrunnen ser vi Space Groups modellering av et nytt hotell. (Bilde: ROM Eiendom)
STASJONSALLÉEN: Den planlagte stasjonsalléen sett innenfra. (Bilde: ROM Eiendom)
AVGRENSES: Christian Fredriks Plass. Over dagens flytogterminal skal det ifølge tegningene bli høybygg. (Bilde: ROM Eiendom)
UTSIKT MOT FJORDEN: Siktlinjene mot Operaen står sentralt når sluttproduktet en gang står ferdig. (Bilde: ROM Eiendom)
NORDSIDEN: Ankomsten sett fra nord. (Bilde: ROM Eiendom)
Et nærmere utsnitt av nordinngangen. (Bilde: ROM Eiendom)
FRA UNDERGRUNNEN: Ankomsten til nye Oslo S fra T-banen. (Bilde: ROM Eiendom)
FUGLEPERSPEKTIV: En illustrasjonsplan over vinnerutkastet. (Bilde: ROM Eiendom)
GJENNOMSTRØMMING: Slik skal folkemengdene kunne bevege seg i området. (Bilde: ROM Eiendom)
Snittegning av stasjonen. (Bilde: ROM Eiendom)
FRA VEST: Et futuristisk nybygg vil ankomsten fra vest. (Bilde: ROM Eiendom)
KRYSTALLEN: Nybygget blir ikke mindre iøynefallende på kveldstid. (Bilde: ROM Eiendom)
Ankomsten i vinnerutkastet sett fra Europarådets plass. (Bilde: ROM Eiendom)
FRA KARL JOHAN: Den gamle Østbanehallen blir omkranset av nybygg. (Bilde: ROM Eiendom)
OVERSIKT: Nytt fugleperspektiv av vinnerutkastet. (Bilde: ROM Eiendom)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå