BILDESERIE: Bli med til Setermoen leir

PRISKANDIDAT: Vaskehallen er tegnet av Asplan Viak og var nominert til Forsvarsbyggs arkitekturpris 2011. (Bilde: Fredrik Drevon)
EKSTRASERVICE: Vaskehallen skal gjøre det lettere for Hæren å ivareta sine kjøretøyer. I tillegg til vaskehallen og beltevaskeren er det asfaltert 20 000 kvadratmeter for parkering og omlasting for mange store kjøretøyer samtidig i området. (Bilde: Fredrik Drevon)
MULTIVASK: Vaskehallen er tegnet av Asplan Viak. Stridsvognene kjører et løp der de først går ned gjennom et basseng for beltevasking, videre inn i en av hallene for vasking av skroget for så å komme rene ut på andre siden. Selve bygget består av to vaskehaller med port i hver ende og felles serviceareal med tekniske rom ved siden av. I plan er de tre rommene parallellforskjøvet i forhold til hverandre, men bygget fremstår som et volum under et tak. Takets geometri er særegen med mønene lagt diagonalt for hver hall, som stiger eller synker tilsvarende mot hver fasade. Samspillet takflatene gir bygget en spennende form, og bruksmessige fordeler ved for eksempel overdekking av sonen utenfor portene. Kilde: asplanviak.no (Bilde: Fredrik Drevon)
STOLTHET: Forsvarsbygg er stolte av vaskehallen som kostet 60 millioner kroner og er tegnet av Asplan Viak. (Bilde: Fredrik Drevon)
VASK: Et kjørtøy får vask en tidlig morgen på Setermoen. (Bilde: Fredrik Drevon)
SPYLING: Vaskehallen kan håndtere fire stridsvogner samtidig. (Bilde: Fredrik Drevon)
MORGENSTELL: Denne stridsvognen er på vei inn i vaskehallen og venter på tur. (Bilde: Fredrik Drevon)
SJEF: Torfinn Nilsen er prosjektleder for alle byggeprosjektene på Setermoen leir. Her står han i vaskehallen. (Bilde: Fredrik Drevon)
ALLSIDIGE: I flerbrukshallene kan soldater bl. a. gjøre rutinemessig vedlikehold på stridsvogner. (Bilde: Fredrik Drevon)
LUNSJ: Det er klart for lunsj i messehallen. Håndvask er obligatorisk for den moderne soldat. Menige og befal har hver sin inngang. I bakgrunnen skimtes inngangen til de menige. (Bilde: Fredrik Drevon)
MAT: Ved øvelser kan messebygget tilberede mobil mat for 5000 personer. Kunsten i forgrunnen signaliserer Forsvarets nye profil. (Bilde: Fredrik Drevon)
PROSJEKTILER: I skytefeltet på Setermoen kan stridsvogner øve på en rekke ulike scenarier. (Bilde: Fredrik Drevon)
STRENGT: Ifølge Forsvarsbygg har Forsvaret innført strenge restriksjoner på hvordan hvitt fosfor-granater kan benyttes og all bruk av fosforgranater på snødekket mark, i myr og på våtmarksområder, i vann og i forbindelse med vannveier er forbudt. (Bilde: Fredrik Drevon)
KJØKKEN: Her i annekset til messehallen tilberedes mat til soldatene. (Bilde: Fredrik Drevon)
OVERBLIKK: Prosjektleder i Forsvarsbygg, Torfinn Nilsen, har satt seg godt til rette i undervisningsbygget i Setermoen leir. (Bilde: Fredrik Drevon)
BOKRAV: Befalsboliger på Setermoen. Dagens befal har krav på egne hybler eller boliger, og Forsvarsbygg hevder at for å kunne trekke soldater til Setermoen må boligstandarden være like god som i det sivile samfunn. (Bilde: Fredrik Drevon)
MASSIVT: Undervisningsbygget ruver til høyre, med messehallen forut. (Bilde: Fredrik Drevon)
HEMMELIG: Etteretningsbataljonen på Setermoen fikk vi bare lov til å fotografere utvendig. (Bilde: Fredrik Drevon)
LUNSJBUFFET: I messehallen kan soldatene forsyne seg av en raus buffet. (Bilde: Fredrik Drevon)
SKYTING: Setermoen får snart en ny innendøres skytebane til 35 mill. (Bilde: Fredrik Drevon)
BOLIGKRAV: De siste årenes byggevirksomhet på Setermoen har foregått med tanke på å være et attraktivt sted for befal, siden Norge beveger seg i retning av en profesjonell hær. Dagens befal har krav på egne hybler eller boliger inne i leiren. (Bilde: Fredrik Drevon)
FREDELIG: Hadde det ikke vært for stadige drønn fra skytefeltet kunne dette boligområdet på Setermoen leir blitt forvekslet med en hvilket som helst boligområde. Noe helikoptertrafikk må også påregnes. (Bilde: Fredrik Drevon)
ETTERLENGTET: Oberst Kjell Hanstad i Hærens styrker hadde følgende å si da byggestart nærmet seg for den første flerbrukshallen i 2005: - Den er svært etterlengtet. Soldater reiser direkte fra Setermoen ut i internasjonale oppdrag. De skal være best mulig forberedt. Kilde: Forsvarsbygg.no (Bilde: Fredrik Drevon)
VARIERT: Flerbrukshallene gir de militære avdelingene rom for innendørs instruksjon og vedlikehold av kjøretøy og utstyr. Hver hall kan være felles arbeidsplass for flere hundre soldater og befal og fungerer samtidig som garasjer for kjøretøy. (Bilde: Fredrik Drevon)
GRAVPLASS: Kirkegården ved Setermoen leir. (Bilde: Fredrik Drevon)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå