Bildene er fra bad og kaserner i Forsvaret. Nå har tillitsvalgte begynt å dokumentere forfallet

Soldater melder om helseplager på grunn av inneklimaet etter at de kom i militæret.

Bildene er fra bad og kaserner i Forsvaret. Nå har tillitsvalgte begynt å dokumentere forfallet
Forsvarsbygg innrømmer at etterslepet av vedlikehold begynner å bli stort. Montasje: Knut Bjørheim (bilder fra Forsvarets forum)

Soldater og tillitsvalgte slår alarm om forfallet på kaserner, sanitæranlegg og andre oppholdsrom i Forsvaret. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) mener det er på høy tid at Forsvarsbygg, etaten som forvalter bygningsmassen til Forsvaret, tar grep og prioriterer en oppgradering av de verste byggene.