– Bilavgiftssystemet bør endres

– Bilavgiftssystemet bør endres
VIL IKKE GI FRITAK: Generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise M. Nøstvik, mener drivstoffavgiftene må bort og at elbilene slipper for lett unna - I stedet bør vi få elektronisk veiprising der bilistene står overfor de reelle marginale kostnadene, sier hun. Bilde: Espen Zachariassen

Norsk Petroleumsinstitutt (NP)

  • Bransjeforening for de markedsførende olje- og energiselskapene i Norge som ble opprettet 27. februar 1970.
  • Bakgrunn for opprettelsen var særlig en enhetlig representasjon overfor myndigheter og et forum for å drøfte bransjens tekniske problemstillinger.

Kilde: NP

– Vi er enig i at dagens avgiftssystem ikke er utformet på en samfunnsøkonomisk god måte, sier generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise M. Nøstvik.

Bakgrunn:

Riktige prissignaler Inger-Lise M. Nøstvik. Norsk Petroleumsinstitutt

Riktige prissignaler

Hun sier vi står overfor store utfordringer i transportsektoren, særlig i byene.

– Teknologien vil endres radikalt. Hele bilavgiftssystemet bør derfor legges om slik at det gis riktige prissignaler. Drivstoffavgiftene bør for eksempel avløses av et system med elektronisk veiprising der bilistene står overfor de reelle marginale kostnadene, sier hun.

På den måten mener Nøstvik at en kan få priset køkjøring og lokal luftforurensning på en riktig måte, uavhengig av drivstoff.

Også elbiler

– Også kjøring med elbil må prises riktig – elavgiften er altfor lav i forhold til de samfunnsmessige kostnadene, sier Nøstvik til Teknisk Ukeblad.

Les også: – Dagens infrastrukturøkonomi er meningsløs

Og: Her ligger norske oljemilliarder

Les mer om: