Kraftprisene vil bli mer stabile, mener Olje- og enrgiministeren, som vil gjøre Norge mindre avhengig av vannkraft. (Bilde: ARKIV)

Bidrag til stabile energipriser

  • Samfunn

-Dette er en god nyhet for alle som er opptatt av sikrere energiforsyning og mer stabile priser, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Han viser til 130 millioner kroner som bevilges til å styrke Enova og Energifondet.

Regjeringen vil gjøre landet mindre avhengig av vannkraft som energikilde og elektrisitet som energibærer.

Målet er å bygge opp et marked for nye løsninger, som er levedyktige uten støtte.

Konkurranse mellom disse andre teknologiene som fremmer en slik utvikling, er helt essensielt.