Bevilger 2 mrd. til CO2-fangst

Bevilger 2 mrd. til CO2-fangst
Mongstad, etterskrubber, CO2-fangst Bilde:

– Mongstad-prosjektet er et av regjeringens viktigste enkeltprosjekter i klimapolitikken, og et viktig skritt videre i arbeidet med å få fram teknologier som kan redusere utslipp av CO2, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en melding.

Ambisiøst prosjekt

Han viser til at regjeringen har ambisiøse mål innenfor CO2-håndtering, og øker bevilgningene med rundt 70 prosent i 2009. Pengene går til forskning og teknologiutvikling og internasjonalt arbeid med CO2-håndtering.

Blant annet bevilges 920 millioner kroner for å dekke statens andel av investeringer i forbindelse med testsenteret på Mongstad. Det foreslås også en bevilgning på 190 millioner kroner planleggingen av CO2-fangstanlegget på Kårstø.

Tar stilling i 2009

Neste høst skal det legges frem en investeringsbeslutning for departementet og regjeringen vil ta stilling til investeringsbeslutningen når dette grunnlaget foreligger.

Riis-Johansen budsjetterer også 570 millioner kroner i 2009 til planlegging og forberedelser av transport og lagring av CO2, inklusiv boring av en brønn på Johansen-formasjonen.

Forsker mer på miljøvennlig energi