NETTARKIV

Bevaringsverdig samarbeid

TORSTEIN SKANCKE

er industriutsending i Beijing

torstein@skancke@ntc.no

@brd1:KINESERNE HAR LENGE lett etter dokumentasjonsprogramvare for kulturminne-bygninger og objekter. Ministeriet har også samarbeidet med Unesco, som har satt krav til at alle nye kulturminner inkludert i World Cultural Heritage List, skal ha en vedlikeholdsplan for flere år samt garanterte midler til vedlikehold. Unesco har ønsket å styrke World Cultural Heritage List siden 60 prosent av denne i dag består av europeiske kulturminner. Unesco har pekt på det norskledede konsortiet rundt IT-programvaren Maintenance Management System (MMS) som svært interessant for ministeriet. Norges Eksportråd hjelper til med lokal kontakt.

Ministeriet har funnet fram til et aktuelt kulturminne for det norskledede konsortiet bestående av Interconsult ASA og Byggforsk (NBI) samt svenske Restaurator og CSIRO fra Australia. Konsortiet har samarbeidet tett med den norske Riksantikvaren. Jinci Temple i Shanxi provinsen som består av mer enn 100 bygninger ble valgt. De eldste delene kan dateres tilbake til år 1100 f.Kr. En forstudie er nå gjennomført av NBI. Formålet var å etablere en forståelse for hvilke objekter som skulle registreres og vurdere bruken av registreringsverktøy. Samtidig skal verktøyet støtte "Principles for the Conservation of Heritage Sites in China", nylig vedtatt i Kina.

Det norske modulbaserte MMS-systemet består av følgende hoveddeler:

- Inventory module. Den inkluderer et fleksibelt registreringshierarki. Primært basert på lokale, nasjonale, internasjonale og organisatoriske standarder slik som: "SACH, ISO/CD 21127 Information and documentation" og Unesco. Både nivået for detaljering i registreringshierarkiets beskrivelser, registreringsnøkler og egenskaper er fullt tilpasset og endret etter omfattende brukervurderinger.

- Condition survey module. Basert på "ISO 15686-1 Buildings and constructed assets - Service life planning - General prinsiples", blir tilstandsprotokollen tilpasset brukerkrav. Symptomene blir videre linket til et standardkomponent funksjonsbasert bibliotek med all beskrivelse.

- Service life performance analysis. Den er basert på dose responsfunksjoner og observerte funksjonsdata, modeller og generelle levetidsfunksjonsdata som blir oppdatert. Videre er modellene tilstandsgradsbasert.

- Maintenance analysis module. Analysene gjøres både for enkeltkomponenter og grupper av komponenter. Utvikling av langtids aksjonsprofiler for både preventivt vedlikehold og korrektivt vedlikehold. Baseres på nåtidig funksjon, langtidsfunksjon, livsløpskostnader og riskoprofil.

- Maintenance optimisation module. Rangering av aktuelle aksjoner eller sammensatte prosjekter. Optimalisering med gitte prioriteter og aktuelle begrensninger. Basert på livsløpskostnader samt konsekvenser for eiere, brukere og miljø.

- Maintenance planning module. Planlegging av kombinerte vedlikeholdsprosjekter med komponenter/aksjoner, både enkeltbygg og monumenter samt grupper av det samme.

Arbeidet viser at nisjepregede norske programvareprodukter er konkurransedyktige i Kina, og konsortiet arbeider med flere potensielle prosjekter.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.