Betydelig flere får støtte til batteri i fartøy

Etter at Enova åpnet for automatisk svar på søknader om støtte til batteri i fartøy, har antallet prosjekter som får støtte økt betydelig. Nå justeres støtten ned.

Betydelig flere får støtte til batteri i fartøy
Den første batterihybride arbeidsbåten Elfrida var innovativ da den ble døpt i 2017. Nå er den ikke lenger like nyskapende. Bilde: Tore Stensvold

Siden 2016 har redere som vil installere batteri i fartøyene sine kunnet fått dekket inntil halvparten av kostnaden gjennom