ARKIVNYHETER

Betonmast/Mika leder på Stor-Krifast

Et arbeidsfellesskap mellom Betonmast og Mika ligger godt an til å sikre seg to tunneljobber på Stor-Krifast. Tunnelene er markert like ved stedsnavnene Høgset og Øydegard.
Et arbeidsfellesskap mellom Betonmast og Mika ligger godt an til å sikre seg to tunneljobber på Stor-Krifast. Tunnelene er markert like ved stedsnavnene Høgset og Øydegard. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

De to entreprenørene har gitt flere felles anbud etter at Betonmast kjøpte Mika av OBOS, men dette er første gangen de leder en anbudskonkurranse.

NCC ligger på andreplass med et anbud 172,5 mill. Det danske firmaet E. Pihl & Søn følger hakk i hæl med 173,4 mill.

Ytterligere tre anbud kom inn. De ble gitt av Skanska (182,9 mill.), Veidekke (195,5 mill.) og Leonhard Nilsen & Sønner (208,8 mill.).

Alle anbudene unntatt det høyeste ligger lavere enn byggherreoverslaget. Byggleder Odd Arild Lindseth i Statens vegvesen er naturlig nok godt fornøyd med prisnivået, men han var forberedt på at det ville bli lavt. I overslaget er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til besparelsene man oppnår ved at en entreprenør kan drive to tunneler i nærheten av hverandre.

Oppdraget består i drive Høgsettunnelen på E 39 og Eikremtunnelen på riksveg 70. De to er henholdsvis 705 og 970 meter lange uten portaler. Den som får kontrakten skal også anlegge til sammen to kilometer veg i dagen. En 33 meter lang bru og en 15 meter lang kulvert inngår i dagstrekningene. Oppdraget omfatter ikke elektroarbeid. Det vil bli lyst ut til høsten.

Det har også vært åpning av anbudene på 1,4 km av ny E 39 sør for Høgsettunnelen. Johs J Syltern fra Åfjord ligger lavest med 17 millioner kroner foran Mekvik Maskin fra Kristiansund som vil ha 17,442 mill. for jobben. Den videre rekkefølgen er: Mesta (19,430 mill.), Vatn Maskinstasjon fra Tingvoll (19,525 mill.), Magne Nærum fra Sunndalsøra (21,257 mill.) og Ove Gjenden fra Molde (22,923 mill.).

Les mer om: