Betonmast leder på Fellesprosjektet

Betonmast leder på Fellesprosjektet
Her på Morskogen går både E 6 og Dovrebanen i dagen nå. Om noen år går E 6 i Morskogtunnelen og banen i Ulvintunnelen. Betonmast ligger godt an til å få forberedende arbeider på denne strekningen. Bilde: Statens vegvesen

Det nest laveste anbudet er på 123, 2 mill. Det er gitt av Skanska. Like etter følger Veidekke (125,4 mill.) og NCC (129,4 mill.). Prisene er litt høyere enn byggherrens anslag.

Entreprisen omfatter arbeid på parsellen Brøhaug-Strandlykkja. Det meste skal utføres i den fire km lange Ulvintunnelen på Dovrebanen, men det blir en del vegarbeid også.

En forskjæring på den 2,3 km lange Morskogtunnelen på E 6 og en midlertidig rundkjøring nord for denne tunnelen inngår i entreprisen. Ved Brøhaug skal det etableres en fylling for E 6, og en fylkesveg skal legges om.

Ved Brøhaug blir det også utført arbeid som angår både veg og jernbane. Den som får kontrakten skal blant annet etablere et riggområde med renseanlegg og anleggsveger som vil bli brukt når arbeidet på hovedentreprisen kommer i gang.

Innen 29. februar neste år må jobben være fullført.

Les mer om: