Betonmast lavest i Ørsta

Betonmast lavest i Ørsta
Fergekaia i Sæbø er gammel og upraktisk og bærer preg av mange års slitasje. Innen året er omme er den erstattet av en ny. Bilde: Oskar Einarsson, Statens vegvesen

BMO Entreprenør fra Kongsberg ligger nest lavest med 18,105 mill. Christie & Opsahl fra Molde er tredje og siste anbyder, men er trolig sjanseløs med 20,096 mill.

Prisnivået ligger litt i overkant av det Vegvesenet hadde regnet med.

Den nye fergekaia skal bygges like ved den gamle, men langt nok unna til at trafikken kan gå uhindret i byggetiden. Den nye fergekaibrua blir 18 meter lang og 7 meter bred. Tilleggskaia blir 58 meter lang. Minste dybde i båsen blir 6 meter.

Innen året er omme skal den nye fergekaia være i bruk. De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 25 millioner kroner, som bevilges over fylkesvegbudsjettet.

Sæbø er et av flere fergeanløp i Hjørundfjorden. For det meste går ferga tvers over fjorden i sambandet Sæbø-Lekneset som inngår i fylkesveg 655, men det er også noen få daglige anløp i Strandal, Trandal og Skår.

Les mer om: